Văn phòng
SGDĐT tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, chống thiên tai cho cán bộ quản lý ngành Giáo dục tỉnh

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND, ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, nhằm giúp các cơ sở giáo dục trong tỉnh chủ động ứng phó kịp thời đối với các loại hình thiên tai, giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra; đồng thời khắc phục khẩn trương, có hiệu quả để đảm bảo cho hoạt động dạy và học diễn ra bình thường sau thiên tai, góp phần nâng cao nhận thức và năng lực của lãnh đạo các cơ sở giáo dục trong việc xử lý tình huống, sự cố về thiên tai, cũng như chỉ huy điều hành tại chỗ để ứng phó với thiên tai đạt hiệu quả cao nhất, ngày 25 và 26 tháng 10 năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, cống thiên tai cho 450 cán bộ quản lý là lãnh đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị, thành phố; Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS, THCS-THPT, THPT và các đơn vị trực thuộc.

Nội dung tập huấn gồm: Những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong công tác thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh, ứng phó với thiên tai; biện pháp thực hiện có hiệu quả phương châm Bốn tại chỗ "Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện và vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ"; nguyên tắc phòng ngừa, chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả những thiệt hại do thiên tai gây ra; cách thức xây dựng các phương án đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên, thiết bị, đồ dùng dạy học và cơ sở hạ tầng giáo dục khi xảy ra tình huống thiên tai, đặc biệt là bão, mưa lũ và triều cường,…  

Ngoài ra, tại lớp tập huấn Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Viettel Vĩnh Long tạo nhóm MOCHA nhắn tin chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống thiên tai của Ngành./.

                                                                                                                                  H.T.P

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi