Chính trị tư tưởng
Tập huấn phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường THCS, THPT tỉnh Vĩnh Long

Từ ngày 02/10/2018 đến 05/10/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long tổ chức các lớp tập huấn phòng, chống tác hại của thuốc lá cho lãnh đạo, giáo viên, cán bộ y tế các trường THCS, THPT trong toàn tỉnh.

BS.CKII Phạm Minh Thanh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

 tỉnh Vĩnh Long triển khai các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá

Lớp tập huấn nhằm cung cấp kiến thức về tác hại của thuốc lá, nâng cao nhận thức của công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh Long về tác hại của thuốc lá, về lợi ích của môi trường không khói thuốc lá; triển khai các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các quy định về tăng cường phòng, chống tac hại của thuốc lá trong ngành giáo dục và đào tạo; hướng dẫn xây dựng truờng học không khói thuốc lá.

Sau lớp tập huấn, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tất cả các trường học trực thuộc trên địa bàn tỉnh tăng cường các biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá, cụ thể như: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về tác hại của thuốc lá, các quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động, người học tại cơ quan, đơn vị, trường học; Công chức, viên chức, người lao động và người học tại các cơ quan, đơn vị, trường học không được hút thuốc lá trong phòng và trong phạm vi khuôn viên cơ sở giáo dục, trường học; Đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm của các trường; Đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ, tiêu chuẩn xét danh hiệu thi đua, khen thưởng của công chức, viên chức và người lao động của các cơ sở giáo dục, trường học./.

                                                                                                                       Hồng Sơn

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
1  Trang đầu    1    2    3    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi