Văn phòng
Nghị định quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 127/2018/NĐ-CP, ngày 21 tháng 9 năm 2018 quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.

Ngoài những quy định chung, Nghị định số 127/2018/NĐ-CP quy định cụ thể trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, Chủ tịch UBND các cấp; trách nhiệm của Sở GDĐT, Phòng GDĐT.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 15 tháng 11 năm 2018; thay thế Nghị định số 115/NĐ-CP, ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ.

                                                                                                                         Văn phòng Sở

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi