Văn phòng
Công tác tổ chức và kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017
Kỳ thi THPT Quc gia năm 2017 là mt sự kiện quan trng ca ngành giáo dc, đưc toàn xã hi quan tâm.

Tại Vĩnh Long, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm của tập thể cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành; sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của các Sở ban ngành và hai đơn vị trường Đại học phối hợp, đến thi đim này, có thể khẳng định kỳ thi đã din ra đúng kế hoch, an toàn, nghiêm túc và hiệu quả.

Lãnh đạo tỉnh thăm các điểm thi (nguồn thvl.vn)

Về công tác chuẩn bị

Ban chỉ đạo kỳ thi đã chủ động lên kế hoạch cụ thể cho kỳ thi, trên cơ sở đó tiến hành công tác sao in đề thi đúng tiến độ và đm bo chính xác. Tnh y, HĐND, UBND tnh đã quan tâm, chỉ đạo sát sao và đng viên kịp thời quý báu cho kỳ thi. Các Sở, ban ngành và đa phương đã phi hp cht chẽ để chuẩn bị các điu kin tt nht cho tng đim thi. Song song đó Ban chỉ đạo kỳ thi và từng đim thi có dự trù cụ thể những tình huống có thể xảy ra để chuẩn bị các phương án ng phó kp thi.

Về công tác phi hp

Sở GDĐT ban hành các văn bản phối hợp với các trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long và Đại học Luật TPHCM; ban hành các Quyết định thành lập Hội đồng thi và các Ban công tác trong Kỳ thi THPT quốc gia. Chủ trì và phối hợp với các trường Đại học triển khai Quy chế coi thi và Chấm thi cho Cán bộ coi thi và Cán bộ chấm thi.

Ban hành công văn số 820/SGDĐT-VP ngày 08/5/2017 về phối hợp với Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Điện lực tỉnh, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn phòng chống cháy nổ và đảm bảo thông tin thông suốt trước, trong và sau thi. Các Sở, Ngành đã tích cực chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành thực hiện các nhiệm vụ để đảm bảo Kỳ thi THPTQG năm 2017 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng Quy chế.

Ban hành công văn số 996/SGDĐT-VP ngày 31/5/2017 về việc phối hợp với UBND các huyện, thị, thành phố trong việc tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017. Ủy ban nhân các huyện, thị thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo thi THPTQG ở từng địa phương, chỉ đạo các ngành chức năng tích cực hỗ trợ các Điểm thi trên địa bàn. Lãnh đạo địa phương cùng Ban Chỉ đạo tổ chức thăm và hỗ trợ kinh phí cho các Điểm thi.

Nhìn chung, công tác phối hợp thực hiện chặt chẽ, nhịp nhàng trong sut quá trình chun bị đến công tác coi thi các đim thi, công tác chấm thi.

Về công tác coi thi

 Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 488/QĐ-SGDĐT ngày 09 tháng 6 năm 2017 về việc thành lập Ban Coi thi THPT QG năm 2017. Lãnh đạo Ban coi thi, Cán bộ coi thi, Giám sát thi, bảo vệ, y tế và phục vụ Kỳ thi gồm 1.242 người, tại 23 Điểm thi trên địa bàn tỉnh.

 Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp chặt chẽ với địa phương bố trí nơi ăn, ở và đi lại cho 450 Cán bộ coi thi (Trường Đại học SP Kỹ thuật Vĩnh Long và Trường Đại học Luật TPHCM)  tại 23 Điểm thi trong các ngày thi. Tại các Điểm thi, cơ sở vật chất được chuẩn bị tốt, đảm bảo các ngày thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Trong thời gian diễn ra các ngày thi, các trường đã quan tâm và thực hiện tốt công tác xã hội hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho Cán bộ coi thi đến làm việc. Cụ thể, tại các Điểm thi chuẩn bị tốt việc ăn, ở cho Lãnh đạo Điểm thi và Công an bảo vệ; Cán bộ coi thi được hỗ trợ cơm trưa.

Do kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 có mt số điểm mi, nht là thi tổ hợp môn KHTN và KHXH nên khá áp lc vi các Thy Cô là Trưng đim ca các đim thi. Nhưng bng kinh nghim, sự quyết tâm và cách xử lý tình hung kp thi, đúng quy chế nên tng thành viên ca tng đim thi đã hoàn thành tt nhim v. Bên cạnh đó, kỳ thi thành công còn có sự đóng góp quan trng ca phụ huynh hc sinh, ca các mnh thưng quân, ca đi ngũ giáo viên, sinh viên tình nguyn hỗ trợ cho kỳ thi.

Khác vi kỳ thi nhng năm trưc, năm nay các đim thi đưc tổ chức ti các trưng và liên trưng phổ thông ca tnh và cũng là ln đu tiên thí sinh dự thi để lấy kết quả xét tuyển vào đại học, cao đẳng ngay tại địa phương. Cách làm này đã giúp gim áp lc cho thí sinh, đỡ tốn kém đi vi phụ huynh và xã hi.

       Đánh giá chung: Công tác coi thi được thực hiện nghiêm túc, đúng Quy chế, không có trường hợp Cán bộ coi thi hay thí sinh dự thi vi phạm Quy chế thi.

Về đề thi

 Tt cả các môn thi đu bám sát ni dung chương trình lp 12, dạng đề thi tương tự như các đề thi tham kho và thử nghiệm đề thi minh ha ca Bộ GDĐT đã công bố nên không gây bỡ ngỡ cho thí sinh. Mc độ đề với 60% kiến thc cơ bn và 40% kiến thc có độ phân hóa cao đưc sp xếp theo các nhóm vi độ khó tăng dn, giúp các em thí sinh an tâm khi làm bài.

Về công tác chấm thi

 Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 529/QĐ-SGDĐT ngày 19 tháng 6 năm 2017 về việc thành lập Ban Chấm thi THPT QG năm 2017. Tổ chức Hội nghị triển khai quy chế chấm thi. Để công tác chm thi an toàn và chính xác nht vi mc đích xét và công nhn tốt nghiệp THPT và làm căn cứ để các trưng đại học, cao đẳng xét tuyn sinh thì công tác thanh tra, giám sát cũng đưc trin khai, các trưng đi hc tiếp tc phi hp vi Sở GDĐT trong công tác này nhm đm bo tính khách quan và nghiêm túc ca kỳ thi.

Song song đó, S GDĐT đã điu đng giáo viên có kinh nghim dy lp 12 làm công tác chấm thi nên chất lưng ca cán bộ chấm thi đưc đm bo tt. Các bài thi trc nghim đưc chm theo quy trình nghiêm ngt vi sự hỗ trợ của máy quét và phn mm chuyên dng. Riêng vi bài thi môn Ngữ văn đưc chm theo hai vòng đc lp, đúng quy trình. Công tác chm kim tra cũng đưc tiến hành cùng tiến độ với tỷ lệ 5.00% trên tổng số bài thi để kịp thi điu chnh vic vn dng đáp án ca cán bộ chấm thi.

Tiến hành chấm thi từ ngày 25/6/2017, hoàn thành và gửi dữ liệu về Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng thời gian quy định. Công tác chấm thi thực hiện đúng quy chế.

Về kết quả kỳ thi

Ngày 06/7/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Sở Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả trên cổng thông tin điện tử của Sở để học sinh truy cập.

Kết quả sơ bộ, tất cả các môn đều có tỷ lệ điểm thi trên trung bình cao hơn mặt bằng chung của cả nước. Cụ thể:

Môn thi

Số lượng đăng ký

Số lượng dự thi

Số bài đạt điểm 10

Số bài đạt điểm 5 trở lên

Số lượng

Tỷ lệ %

So với năm 2016

Tỉnh

Cả

nước

Tăng

(%)

Giảm

(%)

Toán

9.688

9.647

05

5.229

54,20

51.67

23.52

 

Văn

9.648

9.588

00

7.625

79.53

70.26

19.82

 

Vật lý

4.611

4.565

02

3.004

65.81

59.08

 

10.63

Hóa

4.635

4.578

12

2.631

57.47

55.16

 

0.56

Sinh

4.611

4.544

07

2.620

57.66

40.47

11.73

 

Tiếng Anh

8.899

8.882

04

3.017

33.97

31.62

25.99

 

Lịch sử

5.356

5.352

01

2.423

45.27

38.1

2.53

 

Địa lý

5.211

5.209

11

4.687

89.98

82.5

24.32

 

GDCD

4.676

4.674

05

4.666

99.83

98.81

Không thi

Tổng

 

 

47

 

 

 

 

 

 

Với kết quả này, Sở GDĐT khen thưởng các thí sinh có thành tích cao nhất trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017, cụ thể như sau:

- Thí sinh Huỳnh Hoàng Huy, học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, có 03 môn thi đạt điểm 10 trong tổng số 13 thí sinh cả nước. Cụ thể: Toán: 10 điểm; Hóa: 10 điểm; Sinh: 10 điểm.

- Thí sinh Nguyễn Cao Phong, học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, có tổng điểm các môn đăng ký dự thi đạt cao nhất. (Toán: 10.00; Văn: 7.00; AV: 9.80; Lý: 9.30; Hóa: 10.00; Sinh: 9.30 – Tổng điểm: 55.4).

- Thí sinh Đinh Thị Kim Quyên, học sinh trường THPT Võ Văn Kiệt, có tổng điểm các bài thi xét tốt nghiệp THPT với bài thi tự chọn Khoa học tự nhiên đạt cao nhất. (Toán: 9.20; Văn: 9.00; AV: 9.20; KHTN: 9.00 – Tổng điểm: 36.40).

- Thí sinh Bùi Ngọc Như, học sinh trường THPT Trần Đại Nghĩa, có tổng điểm các bài thi xét tốt nghiệp THPT với bài thi tự chọn KHXH đạt cao nhất. (Toán: 8.60; Văn: 8.75; AV: 9.20; KHXH: 9.17 – Tổng điểm: 35.72).

 Tỷ lệ tốt nghiệp sơ bộ chung tạm thời của toàn tỉnh (Gồm hệ Giáo dục Phổ thông, Giáo dục thường xuyên và cả thí sinh tự do) đạt: 99.3%./.

                                                                                                                                     Văn phòng Sở

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Tin mới đăng

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi