Văn phòng
Phòng GDĐT huyện Bình Tân tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019

Chiều ngày 20/8/2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Tân long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019. Tham dự Hội nghị có ông Phạm Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long, Lãnh đạo phòng Giáo dục Tiểu học, phòng Giáo dục Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo; Ông Trần Thanh Lâm, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Tân; Đại diện các Ban Ngành đoàn thể huyện Bình Tân; Đại diện Công ty Bảo Việt Vĩnh Long; Hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông trong huyện.

Tại Hội nghị, Ông Lê Văn Sia, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Tân báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019. Năm học 2017-2018, Ngành Giáo dục huyện Bình Tân thực hiện đạt các chỉ tiêu đã đề ra, trong đó thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của Ngành; quan tâm thực hiện công tác bồi dưỡng trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ CBQL, giáo viên; công tác thi đua khen thưởng ngày càng đi vào thực chất; chất lượng giáo dục ở các bậc học ngành học được giữ vững; công tác xã hội hóa giáo dục đã huy động được sự tham gia của cộng đồng; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia bậc THCS đạt 55,55%; tỷ lệ đảng viên đạt 53,12%; công tác giáo dục kỹ năng sống, công tác Đoàn-Đội, công tác giáo dục lồng ghép, tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo được quan tâm thực hiện tốt.  Đồng thời, các đại biểu còn được nghe tham luận về "Tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ tại trường Mầm non Mỹ Thuận", "Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục tại trường Tiểu học Tân Lược". Ngoài ra, Hội nghị nhận được nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu tham dự, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp thiết thực cho năm học mới 2018-2019.

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Phạm Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long đánh giá cao những thành tích mà Ngành Giáo dục Bình Tân đã đạt được trong năm học 2017-2018, phản ánh những nỗ lực, vượt qua nhiều khó khăn để đạt kế hoạch đề ra, đây là thành quả của việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, ông đề nghị Ngành Giáo dục cần cố gắng nhiều hơn nữa để khắc phục những hạn chế mà ngành đã nhận định. Trong đó tập trung chuẩn bị các điều kiện thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, nhất là đối với lớp 1; tham mưu tốt cho UBND xây dựng lộ trình thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; Hiệu trưởng các trường cần phát huy tổng lực trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, nâng cao tỷ lệ giáo viên đạt trình độ trên chuẩn, xây dựng lực lượng giáo viên dạy giỏi, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và khai thác có hiệu quả các trang thiết bị, đồ dùng dạy học hiện có, tổ chức tốt công tác dạy ngoại ngữ và tin học cho học sinh, tổ chức dạy 02 buổi/ ngày số lượng phải đi đôi với chất lượng; thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức đội ngũ CBQL, giáo viên và nhân viên công tác đổi mới giáo dục.

Tham dự Hội nghị, Ông Trần Thanh Lâm ghi nhận ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, chỉ đạo toàn ngành tiếp tục phát huy các kết quả của ngành; thực hiện nghiêm túc Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019, tập trung các nguồn lực để đảm bảo ngày khai giảng năm học mới vào ngày 05.9.2018; tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 07-CTr/TU, ngày 26/7/2016 của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI); tiếp tục kiện toàn sắp xếp, tổ chức biên chế đội ngũ CBQL, giáo viên các trường tiểu học để thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và hướng nghiệp cho học sinh; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý chuẩn bị tốt việc triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, nhất là đối với lớp 1; chú trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, nâng kém, công tác nâng cao chất lượng học sinh lớp 9 để thực hiện tốt công tác tuyển sinh lớp 10 phổ thông.

Cũng tại Hội nghị, Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Vĩnh Long thưởng 16 tập thể có thành tích tốt trong công tác Bảo hiểm giáo viên và học sinh năm học 2017-2018./.

                                                                                                                        H.T.P

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi