Giáo dục - Đào tạo
Tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú (Tuyển sinh vào trường PTDTNT)

- Trình tự thực hiện:

Bước 1:Sở Giáo dục và Đào tạo lập kế hoạch tuyển sinh đối với trường PTDTNT cấp tỉnh và trường PTDTNT cấp huyện (có cấp THPT), trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

+ Phòng giáo dục và đào tạo lập kế hoạch tuyển sinh đối với trường PTDTNT cấp huyện chỉ đào tạo cấp THCS, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt; Kế hoạch tuyển sinh gồm các nội dung chính sau: đối tượng; địa bàn; chỉ tiêu; phương thức tuyển sinh; tuyển thẳng và chế độ ưu tiên, khuyến khích; tổ chức công tác tuyển sinh.

Bước 2:Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức công tác tuyển sinh đối với trường PTDTNT cấp tỉnh và trường PTDTNT cấp huyện (có cấp THPT);

Phòng giáo dục và đào tạo tổ chức công tác tuyển sinh đối với trường PTDTNT cấp huyện đào tạo cấp trung học cơ sở sau khi kế hoạch tuyển sinh được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: Hồ sơ gồm:

+ Đơn xin dự thi có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (mẫu của trường PTDTNT);

+ Phiếu khám sức khỏe do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp;

+ Giấy khai sinh (bản sao xuất trình kèm bản gốc để đối chiếu hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực);

+ Sổ hộ khẩu (bản sao xuất trình kèm bản gốc để đối chiếu hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực; trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc phải có giấy xác nhận hộ khẩu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương);

+ Học bạ cấp tiểu học (đối với dự tuyển vào cấp THCS), học bạ cấp THCS (đối với dự tuyển vào cấp THPT);

+ Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THCS (đối với dự tuyển vào cấp THPT);

+ Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).

+ Hai ảnh cỡ 3cm x 4cm.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 7 ngày.

- Đối tượng thực hiện:

+ Thanh niên, thiếu niên là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành;

+ Thanh niên, thiếu niên là người dân tộc thiểu số không thuộc đối tượng theo quy định, nếu đượcỦy ban nhân dân tỉnh quy định là vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thì cũng thuộc diện tuyển sinh vào trường PTDTNT;

+ Trường PTDTNT được phép tuyển sinh không quá 5% trong tổng số chỉ tiêu đƣợc tuyển mới hằng năm là con em người dân tộc Kinh có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng theo quy định.

- Cơ quan thực hiện:

+ Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc ủy ban nhân dân cấp huyện;

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng giáo dục và đào tạo; các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện, cấp tỉnh.

- Kết quả thực hiện: Danh sách thí sinh được tuyển vào học tại trường phổ thông dân tộc nội trú.

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Đơn xin dự tuyển (mẫu của trường PTDTNT).

- Yêu cầu, điều kiện:

+ Tuyển sinh cấp THCS theo phương thức thi tuyển; Tuyển sinh cấp THPT theo phương thức sau: thi tuyển.

+ Việc tổ chức tuyển sinh theo kế hoạch được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Tuyển thẳng, chế độ ưu tiên, khuyến khích: Tuyển thẳng vào trường PTDTNT các đối tượng (học sinh dân tộc thiểu số rất ít người; học sinh người dân tộc thiểu số đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học. Chế độ ưu tiên, khuyến khích do ủy ban nhân dân tỉnh quy định đối tượng và điểm cộng thêm cho từng loại đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích.

- Căn cứ pháp lý: Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú.

Quay lại In bài viết

Các thủ tục liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi