Đầu tư dự án
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư trang thiết bị dạy, học ngoại ngữ và thiết bị mầm non 5 tuổi cho các trường trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư trang thiết bị dạy, học ngoại ngữ và thiết bị mầm non 5 tuổi cho các trường trên địa bàn tỉnh.

Theo đó UBND tỉnh giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

                                                                                                                                                      BBT

* QĐ 718/QĐ-UBND

* Phụ lục 1

* Phụ lục 2

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi