Văn phòng
Giáo dục Vĩnh Long: Tập trung chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2018

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 diễn ra từ ngày 24/6-27/6/2018. Để đảm bảo cho việc tổ chức Kỳ thi nghiêm túc, đúng quy chế, an toàn và hiệu quả, Ngành Giáo dục Vĩnh Long đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp, nhất là công tác chuẩn bị cho Kỳ thi. Đến nay, với sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh; sự chủ động,  nỗ lực, quyết tâm của toàn ngành; sự phối hợp của các sở ban ngành trong tỉnh, công tác chuẩn bị cho Kỳ thi cơ bản được thực hiện đúng tiến độ và kế hoạch đề ra.

Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các trường THCS-THPT; THPT; các trung tâm GDNN-GDTX tham gia kỳ thi, thực hiện quy chế thi theo đúng hướng dẫn và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh đó, ngành đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Quy chế thi THPT Quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy, trong đó đặc biệt lưu ý đến các điểm mới trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Tất cả các cơ sở giáo dục và trung tâm GDNN-GDTX đã tổ chức triển khai quán triệt trong toàn đơn vị. Bên cạnh đó, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về những điểm mới trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018; về kế hoạch tổ chức thi; về định hướng chỉ đạo công tác ôn tập thi. Đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan những văn bản chỉ đạo của bộ, ngành về công tác thi THPT Quốc gia. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai và hướng dẫn học sinh thực hiện phiếu đăng ký dự thi, nhập liệu vào phần mềm quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn kiểm tra công tác nhận hồ sơ đăng ký và nhập dữ liệu của các đơn vị. Các đơn vị cũng đã chuyển danh sách và phiếu dự thi về Sở Giáo dục và Đào tạo. Đến thời điểm hiện tại, việc đăng ký, nhập liệu, xử lý đã hoàn tất.

Về công tác chỉ đạo ôn tập thi THPT Quốc gia năm 2018, Sở GD&ĐT ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo công tác ôn thi THPT Quốc gia; phân công công chức Sở phụ trách chỉ đạo trực tiếp công tác ôn thi THPT Quốc gia của các trường trong từng huyện, thị, thành phố; thành lập đoàn kiểm tra đến kiểm tra, chỉ đạo, tư vấn các cơ sở giáo dục thực hiện hiệu quả công tác ôn tập. Tổ chức tập huấn công tác tổ chức ôn thi cho cán bộ quản lý, giáo viên dạy lớp 12 của các trường THCS-THPT; THPT; Trung tâm GDNN-GDTX trong toàn tỉnh, tập trung vào các nội dung chủ yếu, phân tích đề thi thử nghiệm và đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trên cơ sở đó, xây dựng ma trận đề thi, xây dựng kế hoạch ôn tập và nội dung ôn tập theo từng chủ đề; tập trung chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức ôn tập phân hóa theo từng đối tượng; tổ chức thi đề minh họa của Bộ GDĐT, phân tích kết quả thi; có giải pháp duy trì sĩ số, đảm bảo nền nếp ôn thi.

Về chuẩn bị cơ sở vật chất cho Kỳ thi, Sở GD&ĐT đã tiến hành kiểm 23 trường đặt điểm thi, cơ bản các điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, trang thiết bị phục vụ cho kỳ thi, đặc biệt chú ý các điều kiện làm việc, điều kiện an toàn (phòng để đề thi, bài thi, hồ sơ thi...) của kỳ thi. Khu vực sao in sao đề thi của Sở đảm bảo phục vụ tốt cho công tác sao in đề thi. 

Ngày 10/5/2018, Ban Chỉ đạo Kỳ thi THPT Quốc gia tỉnh Vĩnh Long cũng đã tiến hành họp thống nhất các nội dung công việc, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo. Ngoài ra, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cũng đã có sự phối hợp tốt với ngành để thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi đảm bảo đúng quy chế, nghiêm túc, an toàn và hiệu quả.

Nhìn chung, đến thời điểm hiện tại, các công việc chuẩn bị cho Kỳ thi THPT năm 2018 đã sẳn sàng, thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra./.

                                                                                                                                H.T.P

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Tin mới đăng

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi