Đầu tư dự án
Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, năm học 2017 - 2018

I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

   1. Hệ chuyên:  9 lớp – 313 học sinh. Mỗi lớp 35 học sinh. Dạy học theo chương trình THPT chuyên. Chỉ tiêu cho từng môn chuyên như sau:

TT

Môn chuyên

Số lớp

Số học sinh

Ghi chú

1

Toán

2

70

 

2

Vật lý

1

35

 

3

Hóa học

1

35

 

4

Sinh học

½

17

Ghép chung thành một lớp chuyên Tin – Sinh

5

Tin học

½

17

6

Ngữ văn

1

35

 

7

Lịch sử

½

17

Ghép chung thành một lớp chuyên Sử – Địa

8

Địa lý

½

17

9

Tiếng Anh

2

70

 

Các môn Tin học, Sinh học, Lịch sử, Địa Lý nếu có số học sinh đăng ký ít hơn 1,5 lần chỉ tiêu tuyển sinh sẽ không tổ chức tuyển sinh để đảm bảo chất lượng đầu vào.

Mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển 1 môn chuyên.

2. Hệ không chuyên: 1 lớp – 35 học sinh.

Thực hiện kế hoạch dạy học chương trình Trung học phổ thông hiện hành định hướng theo ban Khoa học tự nhiên.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

1. Đối tượng: Học đã hoặc đang học lớp 9 tại các trường THCS trên địa bàn tỉnh hoặc có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Long đủ 12 tháng trở lên (tính đến thời điểm nộp đơn);

2. Điều kiện: Học sinh đăng ký nhập học lớp 10 chuyên phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Hạnh kiểm và học lực các năm học 6, 7, 8, 9 đều xếp loại từ Khá trở lên;

- Xếp loại tốt nghiệp THCS từ Khá trở lên.

- Cam kết chấp hành kế hoạch dạy học của trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm.

III. TỔ CHỨC TUYỂN SINH

1. Sơ tuyển vòng 1

Do trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm thực hiện. Trường tổ chức sơ tuyển hồ sơ đối với những học sinh đủ điều kiện dự tuyển và có hồ sơ dự tuyển hợp lệ.  Điểm sơ tuyển căn cứ vào kết quả học tập các năm học cấp THCS và các giải thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh.

1.1. Thời gian sơ tuyển

Từ ngày 04 tháng 5 năm 2017 đến ngày 05 tháng 5 năm 2017. Công bố danh sách học sinh được chọn qua vòng 1 ngày 09 tháng 5 năm 2017.

1.2. Cách tính điểm vòng 1

- Năm lớp 9: xếp loại học lực giỏi :  10 điểm.

                      xếp loại học lực khá :  8 điểm.

- Năm lớp 8: xếp loại học lực giỏi:   9 điểm.

                      xếp loại học lực khá :  7 điểm.

- Năm lớp 7: xếp loại học lực giỏi:   8 điểm.

                      xếp loại học lực khá :  6 điểm.

- Năm lớp 6: xếp loại học lực giỏi:  7 điểm.

                      xếp loại học lực khá : 5 điểm.

- Đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa, thi thí nghiệm thực hành, giải toán trên máy tính cầm tay : giải Nhất: 3 điểm, giải Nhì: 2 điểm, giải Ba: 1 điểm.  Học sinh có nhiều giấy chứng nhận thì chọn 1 giấy chứng nhận có mức điểm cao nhất để tính điểm.

Những học sinh đạt điểm từ 27 điểm trở lên được tiếp tục dự thi vòng 2. Trường lập danh sách những học sinh đã qua vòng 1 để dự thi vòng 2.

Những môn có số học sinh xét qua vòng 1 ít hơn 1,5 lần chỉ tiêu tuyển sinh sẽ không tổ chức thi vòng 2 để đảm bảo chất lượng đầu vào.

2. Thi tuyển vòng 2

Do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Thi tuyển đối với những học sinh đã qua sơ tuyển vòng 1. Kỳ thi vòng 2 được tổ chức cùng với kỳ thi tuyển sinh lớp 10 phổ thông.

2.1.  Môn thi và đề thi :

   a. Môn thi:

- Học sinh dự thi vào lớp 10 chuyên phải dự thi 4 môn: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và môn chuyên.

- Hệ số môn thi : Bài thi môn chuyên có hệ số 3 . Các bài thi còn lại hệ số 1.

- Nếu môn chuyên là Toán hoặc Ngữ văn hoặc Ngoại ngữ, thì ở mỗi môn nầy phải dự thi hai bài: một bài thi không chuyên (hệ số 1) và một bài thi chuyên (hệ số 3) với mức độ và yêu cầu cao hơn.  

   b. Đề thi

  Đề thi môn Ngữ văn, Toán hệ số 1 thi theo hình thức tự luận. Đề thi môn Ngoại ngữ hệ số 1 thi theo hình thức trắc nghiệm.

Đề thi môn Ngoại ngữ chuyên kết hợp tự luận với trắc nghiệm và có phần thi nghe ở đầu buổi thi.

Đề thi các môn chuyên khác thi theo hình thức tự luận.

c. Lưu ý: Các môn thi Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ không chuyên (hệ số 1) sẽ thi chung đề, cùng ngày thi với tuyển sinh lớp 10 phổ thông. Nếu học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và có đăng ký tuyển sinh lớp 10 phổ thông tại các trường THPT trong tỉnh thì kết quả 3 môn nầy sẽ được chuyển về để xét tuyển lớp 10 phổ thông theo nguyện vọng đã đăng ký của học sinh, xét tuyển bình thường như những thí sinh khác.

2.2. Ngày thi và lịch thi:  Ngày 01 và 02 tháng 6 năm 2017.

Ngày thi

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ bắt đầu phát đề thi

01.6.2017

Sáng

Ngữ văn (hệ số 1)

120 phút

7 giờ 30 phút

Chiều

Ngoại ngữ (hệ số 1)

60 phút

14 giờ 00 phút

02.6.2017

Sáng

Toán ( hệ số 1)

120 phút

7 giờ 30 phút

Chiều

Môn chuyên

(hệ số 3)

- Môn chuyên Hóa học và Ngoại ngữ: 120 phút.

- Các môn chuyên khác: 150 phút

14 giờ 00 phút

2.3. Điểm xét tuyển: Điểm các môn thi được tính theo thang điểm 10 hoặc qui về thang điểm 10.

   a. Điểm xét tuyển vào lớp 10 chuyên

Điểm xét tuyển hệ chuyên (ĐXTC)= tổng điểm thi 4 môn có tính hệ số: môn Toán, Ngữ văn, ngoại ngữ (hệ số 1), môn chuyên (hệ số 3).

   b. Điểm xét tuyển vào lớp 10 không chuyên

Điểm xét tuyển hệ không chuyên (ĐXTKC)= tổng điểm thi 3 môn Toán, Ngữ văn, ngoại ngữ  và môn chuyên (tất cả điểm bài thi đều tính hệ số 1).

2.4. Nguyên tắc xét tuyển:

   a. Điều kiện xét tuyển

- Hệ chuyên: Những học sinh đủ điều kiện dự tuyển, dự thi đủ các môn qui định, không vi phạm qui chế thi, có bài thi các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng anh (hệ số 1) từ 2 trở lên và môn chuyên từ 4,0 điểm trở lên thì được đưa vào danh sách để xét tuyển hệ chuyên.

- Hệ không chuyên: Những học sinh đủ điều kiện dự tuyển, dự thi đủ các môn qui định, không vi phạm qui chế thi, có bài thi các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng anh (hệ số 1) từ 3,0 điểm trở lên thì được đưa vào danh sách để xét tuyển hệ chuyên.

   b. Điều kiện tổ chức lớp chuyên ghép

Đối với các lớp chuyên ghép chỉ thành lập lớp khi có tổng số học sinh trúng tuyển tối thiểu là 20 thí sinh, trong đó mỗi môn có ít nhất 5 thí sinh trúng tuyển. Trong trường hợp các lớp chuyên ghép không đủ số lượng thí sinh để tổ chức thành 1 lớp ghép thì các thí sinh trúng tuyển được ưu tiên xét vào lớp không chuyên.

   c. Thứ tự xét tuyển

- Xét trước các lớp chuyên: Xét theo điểm xét tuyển hệ chuyên từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao của tất cả học sinh đủ điều kiện xét tuyển.

- Xét tiếp vào các lớp không chuyên: Các thí sinh không được tuyển vào hệ chuyên sẽ được tiếp tục xét vào hệ không chuyên. Lấy điểm xét tuyển hệ không chuyên từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao.

   d. Trong trường hợp không tuyển hết những thí sinh có điểm xét tuyển vào lớp chuyên ngang nhau thì tuyển chọn học sinh theo thứ tự sau đây:

- Có điểm thi môn chuyên cao hơn;

- Có điểm trung bình môn chuyên cuối năm học lớp 9 cao hơn;

- Có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn;

Trong trường hợp không tuyển hết những thí sinh có điểm xét tuyển vào lớp không chuyên ngang nhau thì tuyển chọn học sinh theo thứ tự sau đây:

- Có điểm thi môn chuyên tham gia tính điểm xét tuyển không chuyên cao hơn;

- Có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn;

   e. Những học sinh không trúng tuyển vào trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, kết quả các môn thi Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ hệ số 1 được chuyển về các trường THPT, nơi học sinh đăng ký tuyển sinh lơp 10 phổ thông để tham gia xét tuyển vào lớp 10 phổ thông theo nguyện vọng 1 lớp 10 THPT mà thí sinh đã đăng ký.

2.5. Phúc khảo

a) Đối tượng và điều kiện phúc khảo bài thi: Học sinh đã dự thi đủ các bài thi theo quy định, nộp đơn đề nghị phúc khảo đúng thời gian quy định;

b) Đơn đề nghị phúc khảo gởi đến trường chuyên;

c) Thời hạn nộp đơn xin phúc khảo điểm bài thi là 7 ngày, kể từ ngày công bố kết quả thi tuyển tại trường chuyên.    

2.6. Chương trình và nội dung thi

Là nội dung chương trình đã học ở bậc trung học cơ sở, chủ yếu là ở lớp 9.

Đối với môn chuyên Tin học: Chương trình tự chọn môn Tin học cấp trung học cơ sở.

IV. HỒ SƠ DỰ THI

1. Hồ sơ

- Phiếu đăng ký dự thi có nội dung cam kết chấp hành kế hoạch dạy học của trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (mẫu do trường chuyên phát hành) có dán ảnh, có xác nhận của trường đang học và cha (mẹ) học sinh;

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

- Bản sao học bạ trung học cơ sở đủ 4 năm học 6, 7, 8, 9 có xác nhận của trường đang học.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện xét tốt nghiệp THCS từ loại Khá trở lên;

- Bản sao hộ khẩu có công chứng nếu không học lớp 9 tại Vĩnh Long;

- 02 ảnh 3x4.

Khi trúng tuyển vào học lớp 10 trường chuyên, học sinh phải nộp bản chính học bạ THCS và giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS.

   2. Ngày phát hành hồ sơ:  Từ ngày 25 tháng 4 năm 2017

   3. Ngày nộp hồ sơ: Từ ngày 26.4.2017 đến hết ngày 03.5.2017

   4. Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm.

         Địa chỉ: 157 đường Phạm Thái Bường - Phường 4 - TP Vĩnh Long.

         Điện thoại: 0703.822.734 

5. Lệ phí dự thi: Học sinh được miễn lệ phí dự thi.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Lập kế hoạch tuyển sinh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Hướng dẫn công tác tuyển sinh.

- Ra quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh; hội đồng ra đề thi, hội đồng coi thi, hội đồng chấm thi, hội đồng phúc khảo.

- Tiếp nhận hồ sơ của hội đồng tuyển sinh, hội đồng coi thi, hội đồng chấm thi.

- Ra quyết định thành lập hội đồng xét duyệt tuyển sinh và phê duyệt kết quả tuyển sinh của trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh lớp 10 chuyên.

- Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh tuyển sinh lớp 10 chuyên theo quy định của pháp luật.

2. Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

- Niêm yết công khai kế hoạch và chỉ tiêu tuyển sinh tại tr­ường.

- Thông báo tuyển sinh bằng văn bản đến các cơ quan quản lý giáo dục, các trường có đối tượng dự thi và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Hướng dẫn học sinh đăng ký dự tuyển, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức sơ tuyển vòng 1.

- Báo cáo số lượng đăng ký dự thi về Sở Giáo dục và Đào tạo qua phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất phục vụ công tác coi thi.

- Hội đồng tuyển sinh của trường tổ chức xét tuyển sinh, lập biên bản xét tuyển và danh sách học sinh đ­­ược đề nghị tuyển; biên bản xét tuyển phải có đủ họ tên, chữ ký của tất cả các thành viên; danh sách học sinh đ­ược đề nghị tuyển phải có họ tên, chữ ký của Chủ tịch hội đồng tuyển sinh.

- Cử thành phần tham gia duyệt kết quả tuyển sinh tại Sở Giáo dục và Đào tạo gồm Chủ tịch và Th­ư ký Hội đồng tuyển sinh của tr­ường.

- Tiếp nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh, lập danh sách nộp kèm theo đơn của học sinh về Sở Giáo dục và Đào tạo qua phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

- Thông báo và niêm yết công khai kết quả trúng tuyển./.

                                                                                                                                                                     BBT

* QĐ 595/QĐ-UBND

* Kế hoạch 502/KH-SGDĐT

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi