Đầu tư dự án
Phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi Trung học phổ thông quốc gia năm học 2016 - 2017.

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi Trung học phổ thông quốc gia năm học 2016 - 2017.

Theo đó UBND tỉnh giao cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện đúng theo Kế hoạch đã được phê duyệt và các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

                                                                                                                                             BBT

 * QĐ 561/QĐ-UBND.

 * Kế hoạch tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia hăm học 2016-2017

 

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi