Đầu tư dự án
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Mầm non Sen Hồng, TX.Bình Minh.

Chấp thuận cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tiếp nhận và triển khai thực hiện dự án Trường Mầm non Sen Hồng, thị xã Bình Minh; quy mô đầu tư: xây mới khối 01 phòng học, nội dung cụ thể như sau:

- Chủ đầu tư: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long.

- Tổng mức đầu tư: 702.319.000 đồng (Bảy trăm lẻ hai triệu ba trăm mười chín nghìn đồng). Trong đó: tổ chức TDF- Thụy Sỹ tài trợ 300 triệu đồng, ngân sách tỉnh đối ứng 402.319.000 đồng.

- Thời gian và địa điểm thực hiện: năm 2017, tại phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

          Giao Sở Kế hoạch & Đầu tư phân bổ vốn đối ứng từ ngân sách theo kế hoạch đã được phê duyệt năm 2017 và quản lý sử dụng khoản viện trợ theo đúng quy định.

          Giao Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư, UBND thị xã Bình Minh, Sở Giáo dục & Đào tạo và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện dự án tài trợ theo đúng các quy định hiện hành./.

                                                                                                                                                             BBT

* CV 320/UBND-NVKTĐN: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Mầm non Sen Hồng, TX.Bình Minh.

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi