Văn phòng
Tổng kết 25 năm thực hiện Chỉ thị số 68-CT/TW ngày 18/4/1991 của Ban Bí thư (khóa VI) về công tác vùng đồng bào Khmer

- Các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số đều có trường Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở và 01 trường THPT Dân tộc nội trú. Cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư đúng mức đảm bảo tốt các hoạt động dạy và học. Chất lượng giáo dục có chuyển biến tích cực. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, lập trường chính trị vững vàng. Nhân dân trong tỉnh nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng đều thể hiện lòng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và điều hành quản lý của Nhà nước.

- Thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách đối với người dạy và người học tiếng dân tộc Khmer như: thực hiện đầy đủ kịp thời chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, sinh viên vùng dân tộc miền núi và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại thông tư 50/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC; ngoài ra, các em học sinh học tại trường Dân tộc nội trú còn hưởng đầy đủ chế độ chính sách được quy định tại thông tư liên lịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT, ngày  29  tháng 05  năm 2009 của Bộ Tài chính và Bộ GDĐT về hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc; hỗ trợ gạo cho học sinh Dân tộc Khmer đặc biệt khó khăn, hỗ trợ chi phí học tập, đặc biệt cấp học bỗng hơn 2 tỷ đồng / năm.

- Đạt được những kết quả trên là do sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và sự điều hành của các cấp chính quyền, sự phối hợp của các ngành chức năng tích cực triển khai có hiệu quả các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội đã góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng được hệ thống cơ sở hạ tầng khá cơ bản, làm thay đổi bộ mặt nông thôn; góp phần giảm nghèo, cải thiện đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh kết quả đạt được trong quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế như:

- Cán bộ làm công tác giáo dục dân tộc cấp Sở, Phòng đều kiêm nhiệm và không am hiểu tiếng dân tộc nên trong công tác sinh họat chuyên môn gặp khó khăn. Năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và thực hiện chính sách dân tộc ở cơ sở còn hạn chế. Công tác tổ chức quản lý, điều hành các chính sách đôi lúc chưa thống nhất.

- Hoạt động nâng cao chất lượng toàn diện vẫn còn những hạn chế nhất định. Công tác giáo dục đạo đức học sinh, hình thành kỹ năng sống của một số nhà trường chưa được quan tâm đúng mức; thiếu những hoạt động thiết thực trong việc rèn luyện nhân cách học sinh. Tình trạng học sinh dân tộc Khmer bỏ học chưa được khắc phục triệt để; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học chưa đồng bộ; công tác xã hội hóa giáo dục chưa mạnh và còn gặp nhiều khó khăn.

- Việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án còn chậm; sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong triển khai thực hiện các chính sách liên quan đến mục tiêu giảm nghèo chưa đồng bộ, kịp thời; nguồn vốn thực hiện các chính sách chưa thật sự tập trung, còn dàn trãi, mức hỗ trợ còn thấp so với nhu cầu thực tế.

- Một số văn bản hướng dẫn của Trung ương thực hiện chính sách còn chậm; định mức kinh phí hỗ trợ cho người thuộc hộ nghèo chưa thật sự là cở sở vững chắc để tạo lập một công việc để vươn lên thoát nghèo,...

Những bài học kinh nghiệm:

- Coi trọng việc xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng.

- Quan tâm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ qua việc sử dụng các chương trình phù hợp; đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số. Quan tâm tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc bước vào lớp 1.

- Triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với đối tượng học sinh. Đổi mới mạnh mẽ và có hiệu quả phương pháp dạy - học theo hướng tích cực hoá các hoạt động của học sinh; tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp giảng dạy theo phương pháp tiên tiến. Tăng cường dạy tiếng Khmer, Tiếng Anh và Tin học trong các nhà trường, kể cả cấp Tiểu học (từ lớp 3 cho con em người dân tộc).

- Đẩy mạnh đổi mới quản lý. Tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh đúng thực chất. Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục.

- Triển khai kịp thời chế độ chính sách cho học sinh và giáo viên để các em yên tâm học tập./.

                                                                                                                                          Văn phòng

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Tin mới đăng

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi