Văn phòng
Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017 của ngành Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long

1. Đội ngũ nhà giáo và CBQL ổn định về biên chế, đảm bảo năng lực thực hiện nhiệm vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, chất lượng đội ngũ từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu về quản lý và giảng dạy. Hầu hết cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên ngành giáo dục không ngừng học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; giữ gìn tư cách đạo đức, nhân cách và hình ảnh của người thầy; nghiêm túc chấp hành quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp; có tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong công tác quản lý và giảng dạy, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, yêu cầu của xã hội.

2. Quy mô trường, lớp mầm non, phổ thông được tiếp tục được sắp xếp và phát triển theo nhu cầu từng địa phương, phục vụ nhu cầu học tập của học sinh. Số phòng học xây dựng kiên cố toàn tỉnh đạt tỉ lệ 99,18%. Môi trường sư phạm An toàn, Sáng – xanh - sạch - đẹp; tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia cao (41.19%), thư viện đạt chuẩn (47,95%) góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

3. Có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ; nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ; đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non.

4. Hoàn thành phổ cập Mầm non cho trẻ em 5 tuổi, PCGD-XMC kết quả cao khẳng định kết quả đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục xóa mù chữ mang tính bền vững.

5. Chất lượng giáo dục ở bậc học Mầm non, Tiểu học, THCS khá ổn định và được nâng cao, ở bậc THPT tỷ lệ học sinh có học lực xếp loại giỏi, khá tăng 6.48%, xếp loại yếu kém giảm 5.21%, phản ánh quá trình thực hiện đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục đi vào chiều sâu, có hiệu quả. Hoạt động giáo dục thường xuyên từng bước được nâng lên, tỉ lệ học lực yếu kém giảm 3,15% so cùng kỳ.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại: Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia khá lớn nhưng tiến độ vẫn còn chậm do nguồn kinh phí cung ứng không kịp thời, vốn đầu tư hạn chế chưa đáp ứng nhu cầu của ngành. Một số huyện chưa tập trung nguồn vốn đầu tư cho trường cận chuẩn hoặc đầu tư không đúng lộ trình phê duyệt nên trường đạt chuẩn phát triển chậm; hoạt động nâng cao chất lượng toàn diện vẫn còn những hạn chế nhất định. Công tác giáo dục đạo đức học sinh, giáo dục an toàn giao thông, hình thành kỹ năng sống chưa được nhà trường quan tâm đúng mức; thiếu những hoạt động thiết thực trong việc rèn luyện nhân cách học sinh; công tác tuyên truyền, vận động học sinh vào học lớp 10 hệ giáo dục thường xuyên còn hạn chế, chưa thực hiện hiệu quả kế hoạch đề án phân luồng đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Kế hoạch thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017 tập trung các nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ, Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thực hiện việc xây dựng các đề án, kế hoạch trình UBND tỉnh: Đề án Phát triển GDMN giai đoạn 2016-2025; Đề án tăng cường CSVC; Đề án Ngoại ngữ; Đề án quy hoạch tổng thể mạng lưới trường lớp giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030.

2. Tập trung chỉ đạo đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp giảng dạy, dạy học phân hóa trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên. Đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia. Đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm và thông báo công khai trước công luận.

3. Tiếp tục rà soát sắp xếp đội ngũ trên cơ sở đề án vị trí, việc làm, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên ở các ngành học, cấp học; giải quyết nhanh chóng, kịp thời các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức đánh giá công chức, viên chức.

4. Chủ động tạo mọi điều kiện cần thiết để mở rộng giao lưu, trao đổi sinh viên, giáo viên với các đối tác nước ngoài; tăng cường hợp tác đào tạo với các trường Đại học có uy tín của các nước trong khu vực.

5. Tập trung tổ chức tốt 02 kỳ thi: Thi tuyển sinh lớp 10 phổ thông và thi THPT quốc gia năm 2017.

6. Rà soát các chỉ tiêu năm học. Chú ý các chỉ tiêu chưa đạt, các chỉ tiêu chủ yếu để tập trung chỉ đạo nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2016-2017 theo Nghị quyết đề ra. Tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018.

7. Triển khai nhanh các nguồn vốn, đề án của ngành, các công trình trực thuộc, các công trình duy tu sửa chữa năm 2017, các công trình kiên cố hóa trường lớp. Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và chuẩn bị các điều kiện thực hiện nhiệm vụ năm học mới 2017-2018./.

                                                                                                                                                    Văn phòng

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi