Giáo dục - Đào tạo
Thủ tục giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp

- Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định

+ Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu điện đến Bộ phận một cửa nơi nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long (số 24, đường 3/2, phường 1, Thành phố Vĩnh Long).

Đối với trường hợp nộp trực tiếp, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, thì công chức viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trao cho người nộp hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ để người nộp bổ sung hoàn chỉnh các hồ sơ không quá 01 lần.

Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

 Nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ, công chức tiếp nhận hồ sơ  thông báo ngày trả kết quả qua điện thoại hoặc bằng văn bản gửi đường bưu điện cho người nộp biết.

Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ gửi qua đường bưu điện phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ hoặc điện thoại thông báo cho người nộp biết bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ  không quá 01 lần

+ Bước 3: Thanh tra tình trạng thực tế trường TCCN

Căn cứ kết quả thanh tra, Sở Giáo dục và Đào tạo trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định giải thể trường TCCN.

Trường hợp không cho phép giải thể phải thông báo bằng văn bản đến tổ chức, cá nhân đề nghị giải thể trường và nêu rõ lý do.

+ Bước 4: Nhận kết quả Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo.

Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính người nhận phải trả lại giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và ký vào sổ trả kết quả;

Công chức kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận;

Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

Thời gian : Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, ngày Tết nghỉ).

-  Cách thức thực hiện: trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

            Thành phần hồ sơ: Hồ sơ đăng ký giải thể (chỉ áp dụng đối với trường hợp tổ chức, cá nhân thành lập trường TCCN đề nghị giải thể trường) bao gồm: Công văn của trường đề nghị giải thể, trong công văn cần nêu rõ lý do giải thể, các phương án giải quyết các vấn đề về quyền lợi của giáo viên, người học và người lao động trong trường;

            Số lượng hồ sơ là 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trường Trung cấp chuyên nghiệp

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo

-  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định cho phép giải thể trường TCCN của UBND tỉnh

- Phí thực hiện: Không.

- Mẫu hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ TCCN: Không.

- Yêu cầu điều kiện:

Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường TCCN.

-Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp.

Quay lại In bài viết

Các thủ tục liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi