Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục
Kỳ thi tuyển sinh Lớp 10 năm học 2017-2018

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2017-2018 tại tỉnh Vĩnh Long diễn ra từ ngày 01.6.2017 đến 02.6.2017. Năm học này, toàn tỉnh có 31 Hội đồng thi. Sáng ngày 01.6.2017, thí sinh thi môn Ngữ văn; chiều ngày 01.6.2017, thí sinh thi môn Tiếng Anh. Sáng ngày 02.6.2017, thí sinh dự thi môn Toán. Riêng tại Hội đồng coi thi THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, thí sinh thi các môn chuyên vào buổi chiều ngày 02.6.2017.

Hội đồng coi thi tuyển sinh lớp 10 trường THPT Vĩnh long

Tỷ lệ thí sinh dự thi ở các môn trên 98%. Môn Ngữ văn có 98.3% thí sinh dự thi (vắng 194 thí sinh, tỷ lệ: 1.7%). Môn Tiếng Anh và môn Toán có 98.29% thí sinh dự thi (vắng 195 thí sinh, tỷ lệ: 1.71%). Hội đồng có số thí sinh vắng nhiều nhất là Hội đồng Vĩnh Long (17 thí sinh) và hội đồng không có thí sinh vắng là Hội đồng Nguyễn Thông. Hội đồng coi thi THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm chỉ có 01 thi sinh vắng do bệnh.

Công tác tổ chức coi thi đảm bảo nghiêm túc, đúng qui chế, công bằng trong thi tuyển đối với tất cả thí sinh. Các Hội đồng coi thi đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, không có trường hợp thí sinh hoặc người coi thi vi phạm Quy chế. Công tác ra đề, in sao đề thi đạt yêu cầu đề ra, không có sai sót về nội dung cũng như số lượng đề thi cho các hội đồng coi thi. An ninh, trật tự tại các Hội đồng coi thi được đảm bảo, không xảy ra tình huống mất trật tự tại các hội đồng. Lực lượng an ninh, công an đã bảo vệ tốt cho các Hội đồng coi thi làm việc.

Ngày 03.6.2017, Hội đồng chấm thi bắt đầu làm việc. Sau khi họp phân công trong Hội đồng chấm thi, Tổ chấm trắc nghiệm và Tổ làm phách bắt đầu công việc.

Ngày 06.6.2017, Sở GDĐT tổ chức khai mạc Hội đồng chấm thi. Dự kiến ngày 12.6.2017 sẽ công bố kết quả chấm thi tạm thời. Sau khi có kết quả, các trường THPT căn cứ vào kết quả để xây dựng điểm chuẩn tuyển sinh cho đơn vị trình Lãnh đạo Sở phê duyệt./. 
                                                                                                                                          KT-KĐCLGD

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi