Giáo dục - Đào tạo
Thủ tục hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho học sinh trường trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định

+ Bước 2: Gia đình hoặc học sinh nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho nhà trường

+ Bước 3: Nhà trường có trách nhiệm xét duyệt và lập hồ sơ gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Bước 4: Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

+ Bước 5: Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Quyết định phê duyệt

+ Bước 6: Sở Giáo dục và Đào tạo gửi kết quả phê duyệt học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ để các trường thông báo công khai và tổ chức triển khai thực hiện.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trường phổ thông đang học tập.

- Hồ sơ:

Hồ sơ gồm:

Đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số, hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP);

+ Sổ hộ khẩu (bản sao có mang bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực từ bản chính; trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc phải có giấy xác nhận của Trưởng Công an xã).

Đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh, hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP);

+ Sổ hộ khẩu (bản sao có mang bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực từ bản chính; trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc phải có giấy xác nhận của Trưởng Công an xã);

+ Giấy tờ chứng minh là hộ nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc xác nhận cho đối tượng.

- Thời hạn giải quyết: 23 ngày làm việc, trong đó:

+ 10 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết thông báo, gia đình hoặc học sinh nộp hồ sơ cho nhà trường.

+ 5 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, nhà trường có trách nhiệm xét duyệt và lập hồ sơ theo quy định gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ 5 ngày làm việc, Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

+ 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Quyết định phê duyệt.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  học sinh trung học phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trường trung học phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

+ Quyết định phê duyệt danh sách học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Học sinh thuộc đối tượng hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định 116/2016/NĐ-CP được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở với mức hỗ trợ như sau:

  • Hỗ trợ tiền ăn: Mỗi học sinh được hỗ trợ mỗi tháng bằng 40% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh;
  • Hỗ trợ tiền nhà ở: Đối với học sinh phải tự túc chỗ ở do nhà trường không thể bố trí ở bán trú trong trường, mỗi tháng được hỗ trợ bằng 10% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh;

-  Phí, lệ phí: Không.

-  Mẫu đơn, tờ khai:  Đơn đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP. 

- Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 Đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số, phải bảo đảm các Điều kiện sau:

+ Đang học tại trường trung học phổ thông hoặc cấp trung học phổ thông tại trường phổ thông có nhiều cấp học;

+ Bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

+ Nhà ở xa trường Khoảng cách từ 10 km trở lên hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn: Phải qua sông, suối không có cầu; qua đèo, núi cao; qua vùng sạt lở đất, đá.

 Đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh, ngoài các Điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định 116/2016/NĐ-CP còn phải là nhân khẩu trong gia đình thuộc hộ nghèo.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định số 116/2016/NĐ-CP, ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Quay lại In bài viết

Các thủ tục liên quan
 Trang đầu    1    2    3    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi