Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục
Thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2018-2019

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2018-2019.

Theo kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hội đồng coi thi căn cứ vào số lượng học sinh đăng ký dự thi của các trường. Hội đồng chấm thi chung cho tất cả các trường THPT.

Căn cứ vào kết quả kỳ thi tuyển lớp 10 THPT tổ chức vào tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tính điểm tuyển sinh của từng học sinh và chuyển dữ liệu về các trường THPT để Hội đồng tuyển sinh của trường thực hiện tuyển sinh; Điểm tuyển sinh được tính trên cơ sở điểm thi 3 môn (Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ) của học sinh trong kỳ thi tuyển và các điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Việc tổ chức thi tuyển được thực hiện theo các điều khoản thi tuyển trong Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông. Diện ưu tiên, diện cộng điểm khuyến khích được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ Giáo  dục và Đào tạo.

Học sinh được chọn 1 trường THPT  nguyện vọng 1 và được đăng ký 1 trường THPT nguyện vọng 2.  Trường THPT chỉ tuyển nguyện vọng 2 khi xét tuyển ở nguyện vọng 1 chưa đủ chỉ tiêu.

Trường THPT đã tuyển đủ chỉ tiêu nguyện vọng 1 sẽ không thực hiện tuyển sinh nguyện vọng 2. Do đó, học sinh phải cân nhắc để chọn trường nguyện vọng 1 và trường nguyện vọng 2 để đăng ký. Vì vậy học sinh và gia đình học sinh cần cân nhắc chọn trường cho phù hợp.

Nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1, danh sách học sinh không trúng tuyển sẽ được chuyển sang xét tuyển vào trường nguyện vọng 2 nếu trường nguyện vọng 2 đó tuyển chưa đủ chỉ tiêu.

Học sinh xét tuyển nguyện vọng 2 diện trong địa bàn phải có điểm tuyển sinh bằng hoặc lớn hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 diện trong địa bàn; Học sinh xét tuyển nguyện vọng 2 diện ngoài địa bàn phải có điểm tuyển sinh bằng hoặc lớn hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 diện ngoài địa bàn mới được đưa vào danh sách xét tuyển. Tùy tình hình thực tế, Hội đồng tuyển sinh của trường đề nghị tỉ lệ % điểm chênh lệch giữa nguyện vọng 2 và nguyện vọng 1 để trình Sở duyệt.

Năm học 2018-2019 tuyển 78% học sinh tốt nghiệp THCS vào học hệ giáo dục phổ thông, số còn lại sẽ học hệ giáo dục thường xuyên, học nghề hoặc tham gia lao động. Chỉ tiêu tuyển sinh và địa bàn tuyển sinh của các trường THPT sẽ được thông báo vào tháng 4/2018.

Những học sinh không trúng tuyển cả 2 nguyện vọng được chọn trung tâm giáo dục thường xuyên thuận tiện nhất hoặc trường THPT có hệ giáo dục thường xuyên để đăng ký học, không phải xét tuyển. 

* Ngày thi, lịch thi và thời gian làm bài

a. Ngày thi:  Từ ngày  05 đến 06  tháng 6 năm 2018.

b. Lịch thi

 

Ngày

 

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ phát đề thi

Giờ bắt đầu làm bài

05/6/2018

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7g 30ph

7g 35ph

Chiều

Tiếng Anh

60 phút

14g 00ph

14g 05ph

06/6/2018

Sáng

Toán

120 phút

7g 30ph

7g 35ph

* Chương trình thi: Là chương trình THCS hiện hành và chủ yếu là chương trình lớp 9. Các môn Ngữ văn, Toán thi bằng hình thức tự luận. Môn Ngoại ngữ thi bằng hình thức trắc nghiệm khách quan./.

                                                                                                                          BBT

* Quyết định số 628/QĐ-UBND

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    Trang trước    1    2    3    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi