Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục
Kiểm định chất lượng giáo dục mầm non tỉnh Vĩnh Long trong lộ trình phấn đấu đạt chuẩn phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi

Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) là một lĩnh vực còn khá mới ở Việt Nam. Ở cấp hệ thống, KĐCLGD được bắt đầu từ tháng 01/2002 đối với KĐCLGD đại học, từ năm 2003 được mở rộng cho các cấp học và trình độ đào tạo khác đến tháng 12/2004 mới được đẩy mạnh. Riêng KĐCLGD mầm non được đặc biệt quan tâm khi Đề án phổ cập giáo dục mầm non (GDMN) cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010-2015 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 9 tháng 2 năm 2010. Để hỗ trợ thực hiện Đề án này và thực hiện một số chính sách phát triển GDMN giai đoạn 2011-2015, ngày 14/5/2013 Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới đã ký kết dự án "Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non", thực hiện đạt mục tiêu KĐCLGD là một trong những tiêu chí để giải ngân của dự án. 

Xác định phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi là chỉ tiêu quan trọng của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2010-2015, UBND tỉnh và Sở GD&ĐT tổ chức nhiều cuộc họp để quán triệt, nâng cao nhận thức trong cán bộ, giáo viên. Ngành GD&ĐT với vai trò nòng cốt đã tích cực tuyên truyền về tầm quan trọng, lợi ích, mục tiêu và nhiệm vụ của phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi. Song song đó, lãnh đạo Sở tập trung chỉ đạo đẩy mạnh KĐCLGD mầm non, phấn đấu đạt chỉ tiêu Bộ GD&ĐT đề ra là cuối năm 2015 có 25% trường mầm non được đánh giá ngoài đạt tiêu chuẩn chất lượng từ cấp độ 1 trở lên, đến cuối năm 2016 đạt 40%.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Sở gặp một số khó khăn như lực lượng đánh giá ngoài đã qua tập huấn đủ điều kiện để tham gia đánh giá ngoài còn ít, đến đầu năm 2014 có 51 người; cán bộ quản lí và giáo viên chưa có nhiều kinh nghiệm để đảm nhiệm vai trò trưởng đoàn. Xác định được khó khăn chung đó, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư 25/2014/TT-BGDĐT thay thế Thông tư 45/2011/TT-BGDĐT, với việc mở rộng đối tượng làm trưởng đoàn và quy trình ra quyết định công nhận các trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đã tạo nhiều thuận lợi cho Sở. Để thực hiện đạt chỉ tiêu Bộ đề ra, Sở đã tập trung vào các giải pháp trọng tâm như tập huấn lực lượng đánh giá ngoài, tuyên tuyền nâng cao vai trò và trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị, định rõ lộ trình thực hiện trong từng năm học, từng học kỳ và sơ kết đánh giá để rút kinh nghiệm kịp thời. Nhờ sự quyết tâm chỉ đạo của lãnh đạo Sở, sự phối hợp nhịp nhàng giữa Phòng Giáo dục Mầm non và Phòng Khảo thí - Kiểm định chất lượng giáo dục Sở và tinh thần làm việc trách nhiệm của các đơn vị, các đoàn đánh giá ngoài nên KĐCLGD mầm non đã từng bước đạt được những kết quả đáng khích lệ:

- Tháng 4/2014 Sở GD&ĐT phối hợp với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục tổ chức tập huấn đánh giá ngoài cho 297 CBQL của các cơ sở giáo dục trong đó 117 CBQL các trường mầm non, Sở cũng cử CBQL trường mầm non tham gia đầy đủ các đợt tập huấn do Bộ tổ chức. Đến nay tổng số CBQL trường mầm non đã qua tập huấn là 171 người.

- Tháng 10/2014, Vĩnh Long chỉ có 06/126 trường mầm non được đánh giá ngoài đạt tỉ lệ 4,7% nhưng đến cuối năm 2015 có 31/126 trường mầm non được đánh giá ngoài đạt tỉ lệ 24.6% (thiếu 0.4% so với chỉ tiêu Bộ giao)

- Tháng 5/2016, có 57/128 trường mầm non được đánh giá ngoài đạt lỉ lệ 44.5% (vượt 4.5% so chỉ tiêu Bộ giao đến cuối năm 2016)

- Tháng 12/2016 tỉnh Vĩnh Long đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập GDMN trẻ em 5 tuổi kể từ tháng 8/2016.

- Đến ngày 31/12/2016 toàn tỉnh có 65/129 trường mầm non được đánh giá ngoài đạt 50.4% (vượt 14% so với chỉ tiêu Bộ giao)

      Những kết quả bước đầu đó không chỉ giúp tỉnh Vĩnh Long hoàn thành nhiệm vụ KĐCLGD trong lộ trình phấn đấu đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi mà quan trọng hơn là góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc trẻ. Qua kiểm định, tất cả các hoạt động của trường được quan tâm thực hiện có kế hoạch, có hệ thống hơn, khoa học hơn dựa trên yêu cầu của từng chỉ số, từng tiêu chí và tiêu chuẩn cụ thể. Xác định đây là nhiệm quan trọng, nhất là trong tiến trình đổi mới giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW, trong thời gian tới KĐCLGD mầm non nói riêng và KĐCLGD nói chung cần nâng cao nơn nữa hiệu quả công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài. Theo chúng tôi, trong quá trình thực hiện cần quan tâm đến những giải pháp sau:

1. Lãnh đạo Phòng GDMN phối hợp với Phòng KT-KĐCLGD xác định rõ lộ trình thực hiện trong từng giai đoạn, số trường được đánh giá ngoài ở mỗi huyện, thị xã, thành phố và thời gian hoàn thành từng đợt.

2. Phòng GDĐT xây dựng kế hoạch cụ thể hóa lộ trình các trường được đánh giá ngoài. Trong từng gia đoạn thực hiện, Phòng GDĐT tổ chức kiểm tra, tư vấn giúp các trường thực hiện tự đánh giá đúng quy trình, báo cáo tự đánh giá sát thực tế và có chất lượng. Song song đó, Phòng GDĐT cần chú trọng công quản lí, kiểm tra, đánh giá kết quả cải tiến chất lượng giáo dục sau đánh giá ngoài và sử dụng kết quả này vào chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học.

3. Cần thường xuyên trao đổi thông tin giữa Sở - Phòng - các đoàn đánh giá ngoài và các cơ sở giáo dục được đánh giá ngoài để kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

4. Sau mỗi đợt đánh giá ngoài, Sở tổ chức họp các đoàn để rút kinh nghiệm trong quy trình thực hiện và thống nhất nội dung đánh giá từng chỉ số nhằm nâng cao chất lượng báo cáo tự đánh giá và đánh giá ngoài.

 

Dù đạt được những kết quả như trên nhưng nhìn chung chất lượng báo cáo tự đánh giá và báo cáo đánh giá ngoài vẫn còn nhiều hạn chế. Có nhiều nguyên nhân nhưng theo chúng tôi cái gốc của hạn chế này là do lãnh đạo một số đơn vị chưa quan tâm thực hiện, hoạt động này chưa được sự đón nhận nhiệt tình của giáo viên, phụ huynh và xã hội. Vì vậy trong thời gian tới cần phối hợp nhiều giải pháp nhưng quan trọng nhất là nâng cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu các cơ sở giáo dục. Lãnh đạo đơn vị phải là người trực tiếp chỉ đạo và thực hiện tự đánh giá, có như thế thì báo cáo tự đánh giá mới phản ánh đầy đủ và chính xác các hoạt động của đơn vị. Điều này cũng giúp lãnh đạo các đơn vị có thêm kinh nghiệm khi tham gia các đoàn đánh giá ngoài. Kiểm định chất lượng được tiếp nhận bằng tinh thần trách nhiệm như thế sẽ khắc phục được tính hình thức, công tác quản lí sẽ toàn diện hơn, khoa học hơn và phát huy hiệu quả đúng với mục đích của KĐCLGD là "xây dựng được văn hóa chất lượng cho cơ sở giáo dục". Với mục đích này thì mỗi thành viên trong nhà trường đều biết công việc của mình và của những người liên quan thế nào là chất lượng, nhờ đó mọi người chủ động, không ngừng nâng cao chất lượng công việc của mình, góp phần cùng những người liên quan hành động theo chất lượng./.

                                                                                                                              Ngọc Hà

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi