Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục
Tin về kỳ thi nghề phổ thông khóa ngày 15.01.2017

Ngày 15/01/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức kỳ thi nghề phổ thông đợt 2 năm học 2016-2017 dành cho cả 2 cấp THCS và THPT. Đăng ký dự thi có tổng số 4.046 thí sinh,trong đó cấp THCS có 3.484 thí sinh và cấp THPT có 562 thí sinh. Số thí sinh dự thi của cấp THPT ít vì đa số học sinh đã dự thi ở kỳ thi đợt 1 tổ chức vào ngày 11/9/2016. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức 12 hội đồng coi thi trong toàn tỉnh với 182 phòng thi. Mỗi đơn vị huyện/thị xã/thành phố có từ 1 đến 3 Hội đồng coi thi. Số thí sinh dự thi cấp THCS là 3.307 (94,9%), cấp THPT là 489 (87%).

Kết quả chấm thi cấp THCS có 3.214/3.307 thí sinh dự thi được công nhận đạt yêu cầu để cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông, chiếm tỉ lệ 97,19%, trong đó xếp loại giỏi 1.438 (44,74%); kết quả chấm cấp THPT có 484/489 thí sinh dự thi được công nhận đạt yêu cầu để cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông, chiếm tỉ lệ 98,97%, trong đó xếp loại giỏi 372 (76,85%).  Kết quả kỳ thi đã được thông báo đến các trường và trên trang Thông tin điện tử của Sở vào ngày 19/01/2017.

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ cấp giấy chứng nhận cho các thí sinh đạt yêu cầu để sử dụng vào việc cộng thêm điểm xét tốt nghiệp THPT hoặc thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2017-2018./.

                                                                                                                                                                    KT-KĐCLGD

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi