Kế hoạch tài chính
Kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020

UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt Kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020.

Ngày 12/12/2016, UBND tỉnh Vĩnh Long đã có quyết định số 2991/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, đến năm 2020 toàn tỉnh có 267/440 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 60,68%, trong đó bậc mầm non là 64/120 trường, bậc tiểu học là 130/199 trường, bậc trung học cơ sở là 59/88 trường và bậc trung học phổ thông là 14/33 trường./.


                                                                                                            KH-TC

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi