Văn phòng
Hướng dẫn tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2017

Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer diễn ra trong 3 ngày từ 14/4/2017 đến hết ngày 16/4/2017. Để đồng bào dân tộc Khmer trong toàn ngành giáo dục và đào tạo Vĩnh Long đón tết theo tinh thần vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn, tăng cường đoàn kết phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer, Sở giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2017.

Theo đó, các cơ sở giáo dục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Khmer quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách dân tộc, đặc biệt là tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu lao động sản xuất, học tập, thực hành tiết kiệm; thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Vận động hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên Khmer nghèo được vui đón Tết.

Cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên người dân tộc Khmer được nghỉ tết 03 ngày từ 14/4/2017 đến hết ngày 16/4/2017./.

                                                                                                     P.V.N
                                                                                           (Nguồn: CV số 441/SGDĐT-VP)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Tin mới đăng

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi