Văn phòng
Xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 14 năm 2017

Sáng ngày 13/3/2017, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú tỉnh Vĩnh Long tiến hành họp xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 14 năm 2017 đối với 19 trường hợp Nhà giáo đã được Hội đồng cơ sở bình xét đề nghị Nhà giáo Ưu tú. 

Hội đồng được thành lập theo đúng quy định tại khoản 2, điều 13 Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính Phủ, do Ông Lữ Quang Ngời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, làm Chủ tịch. Các Phó Chủ tịch gồm có Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Giám đốc Sở GDĐT Vĩnh Long; Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long.

Tại cuộc họp, Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch Hội đồng, phát biếu về mục đích, yêu cầu cuộc họp, triển khai các tiêu chuẩn về Nhà giáo Ưu tú theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính Phủ. Đồng thời, yêu cầu các thành viên trong Hội đồng nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thẩm định tính chính xác, hợp lệ của các hồ sơ, các tiêu chuẩn theo danh hiệu đề nghị, chọn cá nhân có đủ điều kiện xét tặng danh hiệu. Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng, báo cáo tóm tắt thành tích của các Nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Bà Trương Thanh Nhuận, Tổ trưởng Tổ thư ký báo cáo kết quả thăm do dư luận đối với các Nhà giáo đề nghị xét tặng.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất danh sách 19 Nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú; tiến hành bỏ phiếu kín để xét tặng. Kết quả: Có 16/19 Nhà giáo có số phiếu tín nhiệm đạt tỷ lệ theo quy định.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch Hội đồng, đánh giá cao tinh thần làm việc của Hội đồng. Đồng thời, yêu cầu Tổ Thư ký hoàn thiện Biên bản, Tờ trình, các loại hồ sơ theo quy định để gửi về Hội đồng Nhà nước./.

                                                                                                               Phạm Vũ Ninh 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Tin mới đăng

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi