Giáo dục trung học
Bộ GDĐT: Thông báo hệ thống thông tin thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 1230/BGDĐT-GDĐH, ngày 30/3/2018 về việc thông báo hệ thống thông tin thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2018.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo thiết lập hệ thống thông tin thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2018 như sau:

1. Hỗ trợ về Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia

- Hỗ trợ qua email: hotrothi2018@moet.gov.vn; từ ngày 01/4/2018 đến ngày 22/8/2018.

- Hỗ trợ qua điện thoại (trong giờ hành chính): 024-32181385; 024-32181386.

+ Đợt 1: Từ ngày 01/4/2018 đến ngày 25/4/2018.

+ Đợt 2: Từ ngày 22/6/2018 đến ngày 01/8/2018.

2. Hỗ trợ về xét tuyển đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy

- Hỗ trợ qua email: hotroxettuyen2018@moet.gov.vn; từ ngày 01/4/2018 đến ngày 22/8/2018.

- Hỗ trợ qua điện thoại (trong giờ hành chính): 024-32181385; 024-32181386.

+ Đợt 1: Từ ngày 01/4/2017 đến ngày 25/4/2018.

+ Đợt 2: Từ ngày 16/7/2017 đến ngày 22/8/2018./.

                                                                                                                         BBT

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi