Văn phòng
Ngành Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long hướng dẫn thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018

Thực hiện theo Hướng dẫn số 12/HĐTĐKT, ngày 09 tháng 01 năm 2018 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Vĩnh Long về việc hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, Ngành Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018.

Nội dung thi đua gồm: thi đua thường niên, thi đua phong trào, thi đua khối và đề nghị tặng kỷ niệm chương của Bộ GDĐT "Vì sự nghiệp giáo dục".

Thi đua thường niên và đề nghị tặng kỷ niệm chương của Bộ GDĐT "Vì sự nghiệp giáo dục" được thực hiện như hàng năm. Riêng đối với thi đua phong trào, năm 2018, Sở GDĐT phát động các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ năm học. Cụ thể:

- Phong trào "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học".

- Phong trào Xanh - Sạch - Đẹp; đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.

- Phong trào thực hiện tốt cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo" năm học 2017-2018.

- Phong trào thi đua thực hiện tốt cải cách hành chính.

- Phong trào thi đua thực hiện tốt phần mềm quản lí văn bản và hồ sơ công việc.

Thi đua khối bao gồm 03 khối thi đua các trường THCS-THPT, THPT trên địa bàn tỉnh và 02 khối thi đua các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục hòa nhập Trẻ khuyết tật và Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

Thời gian nhận hồ sơ xét tặng vào dịp cuối năm học 2017-2018./.

                                                                                                                     P.V.N

Nội dung chi tiết xem file đính kèm. 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    Trang trước    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Tin mới đăng

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi