Giáo dục mầm non
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bàn giao mặt bằng xây dựng phòng học thuộc Dự án Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

Sáng ngày 23 tháng 02 năm 2018, tại xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức bàn giao mặt bằng xây dựng các phòng học thuộc Dự án Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học huyện Trà Ôn. Ông Phạm Văn Hồng - Phó Giám đốc Sở GDĐT; Ông Lê Hoàng Hậu, Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Ôn; Ông Nguyễn Ngọc Khoảng, Trưởng phòng GDĐT huyện Trà Ôn; các ông bà lãnh đạo đại diện HDND, UBND và Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn đến tham dự.

Công trình thuộc Dự án Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học được xây dựng tại 5 ấp của xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long do Sở GDĐT làm chủ đầu tư gồm 6 phòng học cho trường Mầm non Tân Mỹ với tổng diện tích xây dựng 811,6 m2 và 8 phòng học cho 02 trường tiểu học với tổng diện tích xây dựng 591 m2   đáp ứng nhu cầu về phòng học cho các trường với tổng mức đầu tư gần 7,6 tỷ đồng. Thời gian dự kiến hoàn thành trong 350 ngày.

Phát biểu tại lễ bàn giao, Ông Phạm Văn Hồng – Phó giám đốc Sở GDĐT bày tỏ tâm huyết của ngành giáo dục trong việc chăm lo cho trẻ và học sinh tỉnh nhà, đặc biệt là các em ở vùng khó khăn, vùng dân tộc của tỉnh, góp phần xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh nhà. Đồng thời thực hiện Quyết định số 1625/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014 - 2015 và lộ trình đến năm 2020 với mục tiêu xây dựng các trường học mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia theo hướng hiện đại hóa, kiên cố hóa, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 khóa XI về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"./.

                                                                                                                            GDMN

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi