Giáo dục tiểu học
Giáo dục Tiểu học tỉnh Vĩnh Long có 56,1% trường đạt chuẩn quốc gia

Tính đến cuối năm 2017, toàn tỉnh Vĩnh Long đã có 109/196 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỉ lệ 56,1%; trong đó có 25 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, tỉ lệ 12,6%.

Thống kê số trường đạt chuẩn quốc gia các huyện, thị, thành phố:

 

Toàn

Tỉnh

Chia ra

TPVL

Long Hồ

Mang Thít

Vũng Liêm

Tam Bình

Trà Ôn

TXBM

Bình Tân

Trường

Tiểu học

196

17

31

25

30

28

30

14

21

Trường đạt CQG

109

11

22

16

14

17

16

7

6

Tỉ lệ %

55.61

64.71

70.97

64.00

46.67

60.71

53.33

50.00

28.57

 

Long Hồ là huyện có tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia cao nhất tỉnh, kế đến là thành phố Vĩnh Long và huyện Mang Thít.

Giáo dục Tiểu học Vĩnh Long phấn đấu trong năm 2018 sẽ thẩm định đề nghị UBND tỉnh công nhận thêm 09 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tỉ lệ lên 60,2% và định hướng đến năm 2020 đạt 65% trường đạt chuẩn quốc gia./.

                                                                                                                    Bảo Quốc

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi