Chính trị tư tưởng
Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ngày 07/02/2018, UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 286/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long với mục tiêu thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh sinh viên (HSSV) và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho HSSV trong thời gian học tập tại các nhà trường. Tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ HSSV hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp.

Đối tượng được hỗ trợ khởi nghiệp là HSSV đang học tại các trường THCS, THPT, trung tâm GDNN-GDTX, trường cao đẳng, trường trung cấp trực thuộc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Kế hoạch được thực hiện trong 02 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ năm 2018 - 2021 và giai đoạn 2 từ năm 2022 - 2025.

Nội dung công tác hỗ trợ HSSV khởi nghiệp gồm có 03 hoạt động chính là: (1) Đẩy mạnh thông tin, truyền thông, tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; (2) Hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp cho HSSV; (3) Hỗ trợ nguồn vốn cho các chương trình, dự án khởi nghiệp của HSSV.

UBND tỉnh giao cho Sở GDĐT là cơ quan thường trực thực hiện Kế hoạch, chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các nội dung của Kế hoạch theo từng giai đoạn, đồng thời phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể chính trị, UBND các huyện, thị xã, thành phố để triển khai thực hiện Kế hoạch./.

                                                                                                                 Hồng Sơn

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
1  Trang đầu    1    2    3    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi