Văn phòng
Ngành GDĐT thực hiện chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2010-2017

Giai đoạn 2010-2017, Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long thực hiện đầy đủ, đúng quy định các chế độ chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn.

Chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn là một trong những chính sách quan trọng để nâng cao dân trí và đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.Trong thời gian qua, Ngành GDĐT đã tập trung thực hiện đầy đủ, đúng quy định các chế độ chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn. Cụ thể:

- Thực hiện Quyết định số 239/2010/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Sở GDĐT đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 22/2/2011 về phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn năm 2011-2015 của tỉnh Vĩnh Long với tổng kinh phí đầu tư gần 427 tỷ gồm các hạng mục xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung, mua sắm trang thiết bị, bồi dưỡng đội ngũ CB-GV, hỗ trợ chi hỗ trợ tiền ăn cho trẻ bán trú theo diện chính sách. Kết quả: Tổ chức tập huấn công tác PCGDMNTNT cho 1.010 cán bộ, giáo viên mầm non với tổng kinh phí gần 600 triệu; Đầu tư hơn 63.847 tỷ đổng để thực hiện mua sắm đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu; hơn 181,598 tỷ đồng xây dựng phòng học cho trẻ mầm non 5 tuổi. Hiện nay, tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng các công trình, phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long thực hiện việc mua sắm, trang cấp đồ dùng đồ chơi và các trang thiết bị y tế, nhà bếp.

- Thực hiện chính sách theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015 và Quyết định số 239/2010/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015, Ngành GDĐT chi hỗ trợ bữa ăn trưa cho trẻ mầm non từ năm 2012-2017 với tổng kinh phí 8.816.400.000 đồng

- Thực hiện chế độ đối với học sinh các trường dân tộc nội trú, trường Dự bị đại học dân tộc theo Thông tư liên tịch số 109/TTLT/BTC/BGDĐT ngày 29/5/2009 liên Bộ Tài chính – Bộ GD&ĐT, 100% học sinh trường Dân tộc nội trú được miễm học phí; 1.487 lượt học sinh được cấp học bổng với số tiền 16.424.230 triệu đồng; 1.487 lượt học sinh được hỗ trợ khác với số tiền 1.451.372 triệu đồng.

- Thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn, Ngành GDĐT tiến hành rà soát đối tượng được hỗ trợ, kết quả có 21 học sinh được hỗ trợ 92.000.000 đồng tiền ăn, 23.000.000 đồng tiền nhà ở, 11.000.000 đồng hỗ trợ gạo.

- Thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ "Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021", có 9.978 học sinh được miễn học phí; 4.829 học sinh được giảm học phí; 4.349 học sinh được hỗ trợ chi phí học tập.

- Thực hiện Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 và Nghị định số 49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ. Giai đoạn 2010-2017, Ngành giáo dục Vĩnh Long cử 135 học sinh học theo chế độ cử tuyển. Trong đó có 71 học sinh đại học, 08 học sinh học cao đẳng và 56 học sinh trung cấp.

- Ngành GDĐT triển khai thực hiện đúng quy định Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về việc chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Kết quả thực hiện các chế độ, chính sách trên đã góp phần tích cực thay đổi diện mạo giáo dục vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trường lớp được xây dựng kiên cố hóa - hiện đại hóa theo hướng đạt chuẩn quốc gia. Tình trạng học sinh bỏ học giảm, chất lượng chăm sóc, giáo dục học sinh ngày càng được nâng cao./.

                                                                                                                     Huỳnh Thúy Phượng

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi