Giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp
SGDĐT: Triển khai Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT
Sở GD-ĐT Vĩnh Long chủ trì phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/2/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo.

 

Sáng ngày 10/02/2017, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TPVL, Sở GD-ĐT Vĩnh Long chủ trì phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/2/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại "cộng đồng học tập" cấp xã cho 243 người là Lãnh đạo Phòng GDĐT, chuyên viên phụ trách công tác GDTX; Lãnh đạo các Trung tâm Học tập cộng đồng, Hội Khuyến học các cấp của 08 huyện, thị xã, thành phố.

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được giới thiệu về Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/2/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại "cộng đồng học tập" cấp xã bao gồm: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, mục đích, tiêu chí đánh giá, xếp loại "cộng đồng học tập"; hồ sơ đánh giá, xếp loại "cộng đồng học tập" và trách nhiệm thực hiện. Cùng với đó là triển khai nhiệm vụ, giải pháp; tổ chức thực hiện.

Thông qua hội nghị tập huấn đã giúp các đại biểu hiểu và triển khai đánh giá, cho điểm " Cộng đồng học tập" cấp xã đúng, sát thực và có kiến thức kỹ lưỡng để triển khai tập huấn địa phương, đem lại kết quả chính xác, thiết thực, đúng quy định./.

                                                                                                                         Nguyễn Hoàng Phong

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi