Văn phòng
Ngành GDĐT Vĩnh Long hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2017-2018

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long hướng dẫn các đơn vị, cơ sở giáo dục thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" năm học 2017-2018.

Nội dung thi đua gồm 14 lĩnh vực công tác: Giáo dục mầm non; Giáo dục tiểu học; Giáo dục trung học; Giáo dục thường xuyên, đại học; Giáo dục dân tộc; Giáo dục chính trị tư tưởng và công tác học sinh, sinh viên; Giáo dục thể chất; Công tác hợp tác quốc tế; Công tác kế hoạch tài chính; Công tác thanh tra; Công tác pháp chế; Công tác văn phòng; Công tác thi đua, khen thưởng và thực hiện các cuộc vận động.

Cuối năm học 2017-2018, Sở GDĐT xét tặng Giấy khen cho các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở; Phòng GDĐT; các cơ sở giáo dục; các cá nhân hoàn thành xuất sắc các lĩnh vực thi đua theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời Hội đồng thi đua ngành GDĐT bình xét các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở; các cơ sở giáo dục, các cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua "đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" đề nghị UBND tỉnh; Bộ GDĐT tặng Bằng khen.

                                                                                                                           P.V.N

* Công văn số 204 /SGDĐT-VP

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi