Chính trị tư tưởng
Sở GDĐT tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng và các Chương trình hành động của Tỉnh ủy Vĩnh Long

Ngày 07/02/2018, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng và các Chương trình hành động của Tỉnh ủy cho tất cả đảng viên, công chức, viên chức của Cơ quan Sở GD&ĐT, Công đoàn Ngành, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Vĩnh Long.

Đ/c Nguyễn Thị Quyên Thanh, UV.BCH Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD&ĐT triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW,         Nghị quyết số 19-NQ/TW, Chương trình hành động số 22-CTr/TU, Chương trình hành động số 23-CTr/TU của Tỉnh ủy

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe triển khai những nội dung, quan điểm cơ bản trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng và các Chương trình hành động của Tỉnh ủy gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết số 19-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết số 20-NQ/TW về "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; 04 Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng.

       Đ/c Phạm Văn Hồng, UVTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 21-NQ/TW, Chương trình hành động số 24-CTr/TU, Chương trình hành động số 25-CTr/TU của Tỉnh ủy

Qua Hội nghị, các cấp ủy, đảng viên, công chức, viên chức nắm vững những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng, các Chương trình hành động của Tỉnh ủy, từ đó nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhất là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác chuyên môn, làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức đúng đắn ý nghĩa và tầm quan trọng của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), các Chương trình hành động của Tỉnh ủy, góp phần đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc; xem đây là công việc tự giác, thường xuyên hàng ngày trong thực thi nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị.

Sau khi tiếp thu, quán triệt các Nghị quyết và các Chương trình hành động của Tỉnh ủy, BCH Đảng ủy; thủ trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị thuộc Sở GD&ĐT chọn một số nội dung có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực mình phụ trách để xây dựng kế hoạch hành động cụ thể hóa chương trình, kế hoạch hành động của cấp trên phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao. Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trực thuộc các chi bộ thuộc Đảng bộ Sở GD&ĐT sau khi học tập, quán triệt viết thu hoạch cá nhân, nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức của cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng, liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và cá nhân./.

                                                                                                                       Hồng Sơn

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
1  Trang đầu    1    2    3    Trang sau    Trang cuối  

Tin mới đăng

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi