Quy chế thi, tuyển sinh
Thủ tục phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông

- Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Nộp hồ sơ phúc khảo trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu điện đến Bộ phận một cửa nơi nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long (số 24, đường 3/2, phường 1, Thành phố Vĩnh Long).

Đối với trường hợp nộp trực tiếp, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, thì công chức viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC trao cho người nộp hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ để người nộp bổ sung hoàn chỉnh các hồ sơ không quá 01 lần.

Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ, công chức tiếp nhận hồ sơ  thông báo ngày trả kết quả qua điện thoại hoặc bằng văn bản gửi đường bưu điện cho người nộp biết.

Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ gửi qua đường bưu điện phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ hoặc điện thoại thông báo cho người nộp biết bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ  không quá 01 lần.

+ Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh và chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi.

+ Bước 3: Hội đồng thi công bố kết quả phúc khảo.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu điện.

- Hồ sơ: Đơn phúc khảo của thí sinh

- Thời hạn giải quyết:

+ Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi.

+ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố kết quả phúc khảo.

- Cơ quan thực hiện TTHC: Hội đồng thi

- Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Phí, lệ phí: năm 2016 không thu lệ phí phúc khảo đối với các thí sinh dự thi kỳ thi THPT quốc gia.

- Kết quả của TTHC: Điểm các bài thi sau chấm phúc khảo.

- Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính

- Căn cứ pháp lý của TTHC

Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia.

Quay lại In bài viết

Các thủ tục liên quan
 Trang đầu    1    Trang cuối  

Tin mới đăng

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi