Giáo dục mầm non
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ 1 – Giáo dục Mầm non - Năm học 2017-2018

Sáng ngày 24/01/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị sơ kết học kỳ I Giáo dục Mầm non. Hội nghị đã đánh giá những kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học qua học kỳ I, thảo luận nhiệm vụ công tác trọng tâm kỳ II và báo cáo chuyên đề "Quản lý và phát triển GDMN tư thục" và "Quản lý công tác bán trú tại các trường MN, MG".

Bà Trương Thanh Nhuận – Phó Giám đốc Sở GDĐT phát biểu tại hội nghị

Hội nghị thống nhất tích cực thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của học kỳ 2: rà soát các chỉ tiêu của năm học để tích cực chỉ đạo và có các biện pháp thực hiện hiệu quả nhằm đạt các chỉ tiêu đã đề ra; tập trung rà soát, đầu tư đảm bảo các điều kiện của PCGDMNT5T; tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ với các biện pháp cụ thể, trong đó thực hiện nghiêm qui định về vệ sinh an toàn thực phẩm, tổ chức có hiệu quả việc đổi mới các hoạt động giáo dục trẻ, xây dựng môi trường học tập "lấy trẻ làm trung tâm" theo tiêu chí chuyên đề; tập trung bồi dưỡng thường xuyên cho GVMN theo hướng thực chất, hiệu quả; thực hiện tốt công tác tự đánh giá và đề nghị đánh giá ngoài theo chỉ tiêu đề ra; rà soát đội ngũ và tích cực tham mưu UBND huyện thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn để bổ nhiệm CBQL đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định và đủ CBQL để thực hiện nhiệm vụ, thực hiện tuyển dụng GVMN đợt 2 nghiêm túc; tăng cường công tác ứng dụng CNTT trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ; tăng cường kiểm tra, giám sát, phối hợp tốt với UBND cấp xã và tham mưu tốt với UBND cấp huyện trong công tác quản lý các trường mầm non và nhóm trẻ, lớp MG tư thục, kiên quyết không để xảy ra tình trạng bạo hành trẻ trong các cơ sở GDMN tư thục; triển khai thực hiện Đề án Sữa học đường giai đoạn 2017- 2021. Đặc biệt là rà soát mạng lưới trường lớp và tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc quy hoạch mạng lưới trường, lớp mầm non, xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia nhằm thực hiện chương trình hành động số 23/CTr-TU  và nghị quyết năm 2018 của Tỉnh ủy ./.  

                                                                                                                             GDMN

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    Trang trước    1    2    3    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi