Thanh tra
Thanh tra chuyên ngành các trường Mầm non, Mẫu giáo trực thuộc các Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Thực hiện Quyết định số 57/QĐ-SGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào Tạo Vĩnh Long về việc thành lập Đoàn thanh tra chuyên ngành các trường Mầm non, Mẫu giáo trực thuộc các Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm học 2016 – 2017. Đoàn thanh tra do Bà Trương Thanh Nhuận – Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn sẽ tiến hành thanh tra trực tiếp tại các trường Mầm non 9 (TP Vĩnh Long), Mầm non Nhơn Bình (Trà Ôn), Mầm non Sen Hồng (TX Bình Minh), Mẫu giáo Tân Thành (Bình Tân) trong khoảng thời gian từ ngày 17/02/2017 đến hết ngày 28/02/2017.
 

Nội dung thanh tra gồm:

- Trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và các tổ trưởng trong việc quản lý giờ dạy, giờ làm việc của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và người lao động hợp đồng tại đơn vị; Việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên, người lao động hợp đồng và người học tại đơn vị;

- Việc huy động trẻ ra lớp và tổ chức nuôi dạy và chăm sóc trẻ; việc quản lý, sử dụng hồ sơ, sổ sách do giáo viên và các tổ chuyên môn lập của Ban giám hiệu trường; Công tác bán trú (nếu có);

- Việc thực hiện các quy định về công khai, tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí;

- Trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, của kế toán, của thủ quỹ và những cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí các nguồn: công tác thu và quản lý nguồn học phí, lệ phí buổi thứ hai, nguồn thu từ bán trú.

Mục đích của đợt thanh tra nhằm trực tiếp kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn bậc Mầm non tại các trường được thanh tra, qua đó đánh giá công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn bậc Mầm non của các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Sau thanh tra các mô hình, điển hình tiên tiến sẽ được nhân rộng để hoạt động nuôi, dạy, chăm sóc trẻ ngày một tốt hơn; Bên cạnh đó các hạn chế, thiếu sót nếu có sẽ được chấn chỉnh, khắc phục; các sai phạm sẽ được xử lí và công khai để các cơ sở giáo dục Mầm non trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long không mắc phải những lỗi tương tự./.

Thanh tra
 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi