Giáo dục mầm non
Vĩnh Long phê duyệt Đề án Sữa học đường giai đoạn 2018- 2021

Ngày 20 tháng 9 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt Đề án "Sữa học đường cho trẻ mầm non công lập, tiểu học công lập giai đoạn 2018 – 2021" trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của đề án là nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng về cân nặng, chiều cao và trí tuệ của trẻ mầm non, tiểu học. Đến năm 2021, tập trung giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng cân nặng và chiều cao, cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ, khống chế trẻ thừa cân, béo phì tại các trường mầm non, tiểu học và nâng cao thể trạng của trẻ em địa phương góp phần phát triển nguồn nhân lực trong tương lai. Đối tượng thụ hưởng là trẻ ở độ tuổi mầm non (từ 01 tuổi đến 06 tuổi), tiểu học (từ lớp 01 đến lớp 03) đang học trong các trường, lớp mầm non công lập và tiểu học công lập giai đoạn 2018-2021. Trẻ  em sẽ được uống 09 tháng trong 01 năm học với định mức 03 lần/tuần/trẻ và mỗi lần uống 1 hộp 180ml.

Kinh phí thực hiện đề án gồm 03 nguồn: Ngân sách nhà nước chi 25%, Công ty Sữa hỗ trợ 25% và phụ huynh học sinh đóng 50% .

Việc thực hiện Chương trình "Sữa học đường" chính là thực hiện Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em, phù hợp với ưu tiên toàn cầu của UNICEF: chăm sóc trẻ thơ vì sự sống còn, tăng trưởng và phát triển. Đây là một đề án nhân văn, là bước cụ thể hoá việc thực hiện chiến lược và mục tiêu Quốc gia về dinh dưỡng trẻ em vì vậy rất cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội./.

                                                                                                                                GDMN

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi