Giáo dục tiểu học
Năm 2017, Vĩnh Long có 4/4 huyện, thị, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2

Thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017, từ ngày 12-15/12/2017, thừa ủy quyền của UBND tỉnh Vĩnh Long, Sở GDĐT thành lập đoàn kiểm tra công tác phổ cập Giáo dục tiểu học (PCGDTH), phổ cập giáo dục Trung học cơ sở (PCGDTHCS) và xóa mù chữ (XMC) năm 2017 tại 8 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. Kết quả như sau:

Về công tác PCGDTH: Có 23/109 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2, tỷ lệ 21,1%; 86/109 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, tỷ lệ 78,9% (tăng 10 xã so với năm 2016). Số huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2: 4/8, tỷ lệ 50%; số huyện đạt chuẩn phổ cập tiểu học mức độ 3: 4/8, tỷ lệ 50% (tăng 03 đơn vị so với năm 2016).

Về công tác XMC: Có 25/109 xã đạt chuẩn XMC mức độ 1, tỷ lệ 22,94%; 84/109 xã đạt chuẩn XMC mức độ 2, tỷ lệ 77,06%. Số huyện đạt chuẩn XMC mức độ 1: 4/8, tỷ lệ 50%; số huyện đạt chuẩn XMC mức độ 2: 4/8, tỷ lệ 50% (Tăng 03 đơn vị mức độ 2 so với năm 2016).

Năm 2018, toàn ngành tiếp tục duy trì vững chắc kết quả năm 2017, phấn đấu nâng số xã/phường đạt chuẩn XMC mức độ 2 lên 90, tỷ lệ 82,57% (tăng 06 xã so với năm 2017); tăng thêm 01 huyện đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3, tỷ lệ 62,5%.

                                                                                                                               Bảo Quốc

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi