Văn phòng
Thông tin GDĐT quý IV/2017

Trung tâm truyền thông Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phát hành Thông tin Giáo dục và Đào tạo quý IV/2017. Trong đó, thông tin các nội dung quan trọng:

1. Kết quả thực hiện 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 05 nhóm giải pháp cơ bản của ngành Giáo dục năm 2017.

2. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

3. Triển khai xây dựng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

4. Một số chỉ đạo, điều hành về giáo dục và đào tạo nổi bật trong quý.

5. Tuyên dương những tấm gương người tốt việc tốt, đổi mới sáng tạo trong dạy và học năm học 2016-2017./.

                                                                                               Văn phòng Sở

 

* Chi tiết xem file đính kèm

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi