Thanh tra
Bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục năm 2017

 Ngày 23 tháng 12 năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long phối hợp với trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh khai giảng lớp cộng tác viên thanh tra giáo dục đặt tại Trường THPT Vĩnh Long cho 65 học viên.

Đối tượng tham dự lớp bồi dưỡng là cộng tác viên Thanh tra giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2017 – 2020 chưa tham dự chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục. Thời gian thực học từ ngày 23/12/2017 đến ngày 30/12/2017 (chưa tính thời gian viết tiểu luận và tìm hiểu thực tế). 

Chương trình thực hiện theo Thông tư 24/2016/ TT-BGDĐT ngày 14/11/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục; thời lượng chương trình bồi dưỡng là 75 tiết trong đó có 25 tiết dành cho lý thuyết, 25 tiết trao đổi, thảo luận và 25 tiết viết tiểu luận và tìm hiểu thực tế.

Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 92,30%  lực lượng cộng tác viên thanh tra ngành giáo dục được tập huấn chương trình "Bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục", số còn lại sẽ đưa vào kế hoạch bồi dưỡng vào những năm tiếp theo.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu khai giảng lớp học.

Phát biểu khai mạc lớp học, Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo biểu dương tinh thần vượt khó và những đóng góp tích cực của lực lượng cộng tác viên thanh tra giáo dục, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu chương trình bồi dưỡng là làm cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cộng tác viên thanh tra giáo dục, góp phần kiện toàn đội ngũ, đáp ứng yêu cầu đổi mới về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục nói chung. Từ đó, các CTV sẽ nắm vững một số quy định pháp luật về thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; hình thành, nâng cao các kỹ năng cần thiết để tham gia thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, ý thức trách nhiệm về vai trò của cộng tác viên thanh tra giáo dục trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và  đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian tới../.

                                                                                                                            Thu Nguyệt

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi