Văn phòng
Triển khai Nghị quyết số 51/2017/QH14 và báo cáo công tác chuẩn bị các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình GDPT mới

Sáng ngày 27 tháng 12 năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 51/2017/QH14 và báo cáo công tác chuẩn bị các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình GDPT mới.

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Sở; Lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở; Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh; Trưởng phòng GDĐT; chuyên viên phụ trách tiểu học, trung học cơ sở các phòng GDĐT; một số hiệu trưởng các trường tiểu học, trung học cơ sở; tất cả hiệu trưởng các trường THCS-THPT, THPT; một số tổ trưởng chuyên môn các trường THCS-THPT, THPT; lãnh đạo trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị, thành phố. Chủ trì Hội nghị: Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh – Giám đốc Sở GDĐT.

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự được nghe lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở báo cáo khái quát chương trình giáo dục phổ thông mới, dự thảo kế hoạch, lộ trình bồi dưỡng thay sách cho đội ngũ CBQL, GV; tình hình đội ngũ, tình hình cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Đại biểu tham dự Hội nghị đã tiến hành thảo luận, trao đổi điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới tại đơn vị, xoay quanh những thuận lợi, khó khăn về đội ngũ nhà giáo, về cơ sở vật chất, về phương án tổ chức học môn tự chọn, về kiếm tra đánh giá năng lực người học,…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Giám đốc Sở GDĐT đánh giá cao và kỳ vọng vào tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán tham dự Hội nghị, xem đây là những nhân tố đi đầu, sáng tạo trong thực hiện đổi mới, thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới. Đồng thời, Giám đốc Sở chỉ đạo toàn ngành tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng Đề án phát triển giáo dục phổ thông đến năm 2025 trên cơ sở phân tích đầy đủ thực trạng về đội ngũ, xác định lộ trình bồi dưỡng đội ngũ, xác định nguồn kinh phí thực hiện theo phân cấp quản lý; đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền sâu rộng trong toàn ngành và nhân dân về chương trình giáo dục phổ thông mới, về xây dựng chương trình môn học, về chuẩn bị các điều kiện triển khai chương trình giáo dục mới, về điều chỉnh thời gian áp dụng, … nhằm tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong toàn ngành; nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, công khai, minh bạch, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn; đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia,…

Dự thảo Chương trình GDPT mới gần nhất được ban hành tháng 7/2017. Nghị quyết số 51/2017/QH 14 nêu rõ: "Thời gian bắt đầu triển khai, áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới đảm bảo tuần tự trong từng cấp học, chậm nhất từ năm học 2020-2021 đối với lớp đầu cấp của cấp tiểu học; năm học 2021-2022 đối với lớp đầu cấp của cấp trung học cơ sở và năm học 2022-2023 đối với lớp đầu cấp của cấp trung học phổ thông"./.

                                                                                                                  Văn phòng

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi