Kế hoạch tài chính
Hướng dẫn sử dụng học phí năm học 2017-2018

Ngày 15/12/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Hướng dẫn số 2197/HD-SGDĐT về việc sử dụng học phí năm học 2017-2018 trên tinh thần nội dung phúc đáp của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn nghiệp vụ về chứng từ thu và sử dụng học phí tại Công văn số 14922/BTC-HCSN ngày 03/11/2017.

 Theo đó, việc quản lý và sử dụng nguồn thu học phí được tiếp tục thực hiện theo cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ cho đến khi Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định cơ chế tự chủ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Về trích nguồn thực hiện cải cách tiền lương đối với khoản thu học phí thực hiện quy định tại điểm b khoản 3 điều 3 Thông tư số 67/2017/TT-BTC,cụ thể: trích 40% số thu để thực hiện cải cách tiền lương được tính trên toàn bộ số thu học phí (bao gồm cả kinh phí được ngân sách nhà nước cấp bù học phí theo quy định).

Về hình thức thu: sử dụng hóa đơn như hướng dẫn số 1606/HD-SGDĐT ngày 14/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Quản lý và quyết toán đúng quy định của cơ quan thuế. Khuyến khích các cơ sở giáo dục sử dụng phần mềm SMAS, phối hợp với Viettel Vĩnh Long sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử (tuân thủ đúng quy định hóa đơn của cơ quan thuế) để in hóa đơn thu học phí đúng quy định nhằm phát hành hóa đơn đến học sinh, cha mẹ học sinh đầy đủ, kịp thời đồng thời để giúp kế toán và hiệu trưởng quản lý hóa đơn thu học phí hiệu quả./.

                                                                                                                             KHTC

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi