Văn phòng
Công văn số 2149/SGDĐT-VP về việc ứng phó với cơn bão số 16 (có tên quốc tế là Tembin)

Căn cứ Công điện số 09/CĐ-PCTT&TKCN, lúc 09 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2017 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Vĩnh Long về việc chủ động 2 ứng phó với cơn bão số 16 (có tên quốc tế là Tembin);

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban chỉ huy phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long,

Để ứng phó với con bão số 16 sắp đổ bộ vào các tỉnh Nam bộ, Giám đốc Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long yêu cầu Trưởng phòng GDĐT, Hiệu trưởng các trường THCS&THPT, THPT, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Giám đốc các trung tâm GDNN-GDTX thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Thông báo đến toàn thể học sinh, học viên và sinh viên được nghỉ học từ ngày 25/12 đến hết ngàv 26/12/2017.

2. Đẩy mạnh công tác truyền thông đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, sinh viên và học sinh các biện pháp chuân bị, phòng tránh bão an toàn; các trường chuẩn bị phương án phòng tránh, ứng phó đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên, giáo viên và các trang thiết bị trường học, hồ sơ, sổ sách; nắm chắc thông tin các phòng học không kiên cố, không an toàn, đang xuống cấp để có ương án bố trí, sắp xếp di dời và ứng phó kịp thời.

3. Tổ chức trực ban 24/24 giờ, từ 14g, ngày 24/12/2017 cho đến khi bão qua (tham gia trực ban phải cỏ Lãnh đạo của đơn vị). Thường xuyên liên lạc Ban Chỉ đạo PCTT&TKCN địa phương và theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng về diễn biển cơn bão để chủ động phòng tránh và kịp thời xử lý, giải quyết tình huống bất ngờ, đột xuất do ảnh hưởng của bão.

4. Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra hệ thống điện, hệ thống PCCC, phương tiện chữa cháy, cột chống sét; có kể hoạch chằng, chổng nhà cửa để đảm bảo an toàn; chặt, tỉa cành cây cao dễ gãy đồ, cây nằm gần nhà, gần lưới điện...Lưu ý phải đảm bảo an toàn cho người, tài sản và hạn chế đến mức thâp nhất thiệt hại do bão gây ra.

5. Thực hiện phương châm "04 tại chỗ" và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng địa phương để phòng tránh, xử lý và khắc phục kịp thời các sự cố thiên tai có thể xảy ra.

6. Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị, thành phố; Hiệu trưởng các trường THCS-THPT, THPT, Giám đốc TTGDNN&GDTX và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm chi đạo, khan trương lên phương án chuẩn bị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc; phối hợp tốt với chính quyền địa ương, các cơ quan chức năng để có phương án ứng phó kịp thời trước khi các tình huống thiên tai xảy ra.

Đây là cơn bão mạnh, di chuyến nhanh và cỏ diễn biến phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên, báo cáo kịp thời về Sở Giáo dục và Đào tạo qua Văn phòng Sở, ĐT: 02703.822341, Ông Nguyễn Hoàng Như, Phó Chánh Văn phòng, điện thoại số 0907.571778./.

                                                                                                               Văn phòng

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Tin mới đăng

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi