Giáo dục tiểu học
Kí thỏa thuận hợp tác năm 2018 giữa Sở GDĐT Vĩnh Long và Tổ chức Room to Read

Ngày 19/12/2017, Tổ chức Room to Read tổng kết hoạt động năm 2017 và kí thỏa thuận hợp tác năm 2018 với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng 15 tỉnh tham gia Chương trình Thư viện và Chương trình Hỗ trợ giáo dục dành cho nữ sinh.

Theo đó, năm 2018, Tổ chức Room to Read tiếp tục hỗ trợ cho ngành giáo dục Vĩnh Long tổng số kinh phí là: 3.036.784.000 đồng (Ba tỉ, không trăm ba mươi sáu triệu, bảy trăm tám mươi bốn nghìn đồng). Cụ thể:

- Chương trình Thư viện với kinh phí dự kiến là 264.188.000 đồng (hỗ trợ cho 20 thư viện dự án 2015 và 8 thư viện dự án 2016).

- Chương trình Hỗ trợ giáo dục dành cho nữ sinh Kinh phí dự kiến hỗ trợ là 2.790.596.000 đồng. Số nữ sinh tham gia Chương trình này khoảng 1.250 em. Trong đó:

+ Năm 2018: Khoảng 900 nữ sinh đã tham gia Chương trình từ năm 2011 đến 2013,  hiện đang học tại 4 trường và 1 trung tâm thuộc huyện Trà Ôn là: THCS - THPT Hòa Bình, THPT Trà Ôn, THPT Lê Thanh Mừng, THPT Vĩnh Xuân và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên Trà Ôn.

+ Quý II/2018: Room to Read sẽ mở rộng dự án qua địa bàn mới với khoảng 350 nữ sinh. Huyện sẽ thực hiện và số trường tham gia dự án sẽ được xác định sau khi có sự thống nhất giữa Room to Read và Sở GDĐT Vĩnh Long, dựa trên tiêu chí chọn địa bàn của dự án.

Tại buổi tổng kết, ông Phạm Văn Hồng - Phó Giám đốc Sở GDĐT Vĩnh Long đại diện cho ngành Giáo dục kí thỏa thuận hợp tác cùng đại diện tổ chức Room to Read trước sự chứng kiến của ông Nguyễn Đức Hữu - Phó Vụ trưởng phụ trách, Vụ Giáo dục Tiểu học - Bộ GDĐT./.

                                                                                                                            Bảo Quốc

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi