Văn phòng
Góp ý đối với Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục

Thực hiện Công văn số 5866/BGDĐT-PC, ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc lấy ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục,

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở; Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường THCS-THPT, THPT; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tổ chức góp ý đối với Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

Văn bản góp ý của các cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng Sở), trước ngày 19/12/2017 (bản word gửi vào địa chỉ email: vanphong@vinhlong.edu.vn)./.

                                                                                                                 Văn phòng Sở

Đính kèm file:

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

*  Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục.

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi