Giáo dục mầm non
Tỉnh Vĩnh Long phê duyệt Đề án “Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025”

UBND tỉnh UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Quyết định số 2477/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, Đề án được xây dựng với mục tiêu của bước chuyển biến mạnh mẽ đối với giáo dục đào tạo tỉnh nhà theo hướng "chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa". Xây dựng hệ thống bậc học GDMN phát triển cân đối về cơ cấu và quy mô, đa dạng về loại hình trường, lớp, nhóm và môi trường nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Tập trung quy hoạch, sắp xếp lại hệ thống trường lớp một cách hợp lý; Đảm bảo tốt các điều kiện chăm sóc, giáo dục trẻ; Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở bậc học mầm non theo hướng tiếp cận với mô hình tiên tiến, góp phần phát triển GDMN của tỉnh theo hướng đồng bộ, toàn diện; phục vụ thiết thực cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Mục tiêu cụ thể của Đề án:

* Giai đoạn 2016 - 2020 

Đến năm 2020: Đầu tư, mở rộng diện tích đất cho các trường còn thiếu, xây dựng thêm trường MN (công lập và tư thục); chuyển đổi 80% trường MG sang trường MN để huy động trẻ nhà trẻ ra lớp đạt chỉ tiêu theo nghị quyết. Tập trung các điểm trường nhỏ, lẻ vào điểm chính nhằm tạo điều kiện tốt cho công tác quản lý, chăm sóc và giáo dục trẻ.

Tăng tỉ lệ trường mầm non đạt chuẩn quốc gia lên ít nhất là 53,3%, tăng tỷ lệ tường mầm non, mẫu giáo được đánh giá ngoài đạt cấp độ 1 trở lên  ít nhất là 65%

1. Về công tác huy động trẻ: Tăng tỷ lệ huy động trẻ dưới 3 tuổi đến trường đạt 25%, tỷ lệ huy động trẻ 3 đến dưới 6 tuổi được học mẫu giáo đạt ít nhất là 96%, trong đó 100% trẻ 5 tuổi được học mẫu giáo, chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho các cháu vào lớp 1;

2. Về cơ sở vật chất: Tỷ lệ số phòng học/ lớp, nhóm :1; thiết bị dạy học và đồ dùng đồ chơi được trang cấp đảm bảo 95% nhóm, lớp; 80% trường đủ các phòng chức năng, hành chánh quản trị, nhà bếp theo qui định.

3. Về đội ngũ: 100% CBQL có trình độ trên chuẩn và 100% có bằng trung cấp LLCT trở lên; 100% GV có trình độ chuẩn đào tạo, trong đó có ít nhất 85% trên chuẩn; Tỷ lệ GV/lớp là 2.0 và đủ nhân viên làm việc theo qui định về vị trí việc làm.  

4. Về chất lượng giáo dục: Tỷ lệ bình quân trẻ suy dinh dưỡng trong các cơ sở GDMN xuống dưới 2% vào năm 2020. Tỷ lệ bé sạch, bé chăm, bé ngoan hằng năm đạt từ 96% trở lên, đến năm 2020 đạt từ 97% trở lên (độ tuổi MG) 

Mỗi địa phương có ít nhất một trường mầm non chất lượng cao điển hình, nòng cốt để làm mô hình cho các đơn vị khác học tập, nhân rộng.

*  Giai đoạn 2020- 2025   

Đến năm 2025 phấn đấu: Đảm bảo 100% trường có đủ diện tích m2/trẻ theo quy định, xây dựng thêm 7 nhà trẻ công lập và 6 trường mầm non tư thục; chuyển đổi 100% trường mẫu giáo sang trường mầm non. 

Trường mầm non đạt chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ ít nhất 70%; trường mầm non, mẫu giáo được đánh giá ngoài đạt cấp độ 1 đạt tỷ lệ là 80% trở lên.

1. Về công tác huy động trẻ: Tỷ lệ huy động trẻ dưới 3 tuổi đến trường đạt 30% trở lên; tỷ lệ huy động trẻ 3 đến dưới 6 tuổi được học mẫu giáo 98% trở lên

2. Về cơ sở vật chất: số phòng học đạt tỷ lệ 1 phòng/1 (nhóm, lớp); thiết bị dạy học và đồ dùng đồ chơi được trang cấp đảm bảo 100% nhóm, lớp (có sản phẩm tự làm TBDH, ĐDĐC của GV); 100% trường đủ các phòng chức năng, phòng hiệu bộ, hành chánh quản trị, nhà bếp theo qui định hiện hành; 100% sân chơi có đồ chơi ngoài trời.

3. Về đội ngũ: 100% CBQL đảm bảo đúng tiêu chuẩn; 100% GV có trình độ chuẩn, trong đó có ít nhất 90% trên chuẩn (ĐHSPMN); Tỷ lệ GV/lớp là 2.2 đối với GV mẫu giáo, 2.5 đối với GV nhà trẻ và đủ nhân viên làm việc theo qui định về vị trí việc làm

4. Về chất lượng giáo dục: Tỷ lệ bình quân trẻ suy dinh dưỡng trong các cơ sở giáo dục mầm non xuống dưới 1%. 

Mỗi địa phương có ít nhất hai trường mầm non chất lượng cao điển hình, nòng cốt để làm mô hình cho các đơn vị khác học tập, nhân rộng./.

                                                                                                                                    BBT

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi