Giáo dục mầm non
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Khmer dành cho giáo viên đang giảng dạy tại các trường Mầm non, Tiểu học vùng dân tộc

Thực hiện Quyết định số 2378/QĐ-UBND ngày 7 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em Mầm non, Tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025". Sáng ngày 2/12/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Victory - Trường Đại học Trà Vinh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Khmer dành cho giáo viên đang giảng dạy tại các trường Mầm non, Tiểu học vùng dân tộc.

Bà Trương Thanh Nhuận – Phó Giám đốc Sở GDĐT phát biểu khai giảng lớp

Tham dự khai giảng lớp có Lãnh đạo Sở GDĐT; Lãnh đạo và chuyên viên phòng GDMN, GDTH Sở GDĐT; Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDĐT huyện Trà Ôn, Tam Bình, và 46 giáo viên đang giảng dạy tại các trường Mầm non, Tiểu học thuộc các xã Tân Mỹ, Trà Côn huyện Trà Ôn, xã Loan Mỹ huyện Tam Bình và xã Đông Thành, Đông Bình thị xã Bình Minh. Phát biểu khai giảng tại lớp học, Bà Trương Thanh Nhuận – Phó giám đốc Sở GDĐT đã biểu dương sự cố gắng của các học viên khi tham gia lớp học, đồng thời động viên, khuyến khích các học viên khắc phục khó khăn, sắp xếp công việc để hoàn thành khóa học theo qui định. Dự kiến thời gian của khóa học là 4 tháng. 

Đây là lớp học nhằm giúp giáo viên đang giảng dạy tại các trường Mầm non, Tiểu học vùng dân tộc biết tiếng nói, chữ viết Khmer, có khả năng giao tiếp bằng tiếng Khmer bằng và có những hiểu biết về văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào Khmer nhằm thực hiện tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học người dân tộc./.

                                                                                                                                 GDMN

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi