Chính trị tư tưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác pháp chế, ban hành văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực GD&ĐT của tỉnh Vĩnh Long

Ngày 08/11/2017, đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT do Tiến sĩ Lê Thị Kim Dung - Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Giáo dục và Đào tạo làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Vĩnh Long về công tác pháp chế, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Long có liên quan đến lĩnh vực GD&ĐT.

Ông Lữ Quang Ngời, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,  lãnh đạo các sở, ngành có liên quan và lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở GD&ĐT đã tiếp đoàn.

Thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ, Sở GD&ĐT đã tham mưu UBND tỉnh thành lập, kiện toàn tổ chức pháp chế, phân công công chức phụ trách công tác pháp chế và thực hiện công tác pháp chế trong ngành GD&ĐT theo đúng quy định. Sở GD&ĐT đã phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo khung pháp lý cho hoạt động đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GD&ĐT triển khai và tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các văn bản quy phạm pháp luật về GD&ĐT.

Qua buổi kiểm tra, Sở GD&ĐT đề nghị Bộ GD&ĐT phối hợp với các bộ, ngành có liên quan ban hành hoặc tham mưu Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung không còn phù hợp thực tế, ban hành chế độ chính sách phù hợp đối với đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhất là đối với bậc học mầm non.

Tiến sĩ Lê Thị Kim Dung đánh giá cao việc lãnh, chỉ đạo của UBND tỉnh và việc triển khai thực hiện công tác pháp chế của Sở GD&ĐT đồng thời giải đáp những thắc mắc có liên quan và ghi nhận những kiến nghị của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT để báo cáo Bộ GD&ĐT./.

                       Hồng Sơn

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
1  Trang đầu    1    2    3    Trang sau    Trang cuối  

Tin mới đăng

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi