Thanh tra
Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2016-2017, hướng dẫn nhiệm vụ công tác thanh tra năm học 2017-2018

Ngày 18 tháng 10 năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2016- 2017 và Hướng dẫn nhiệm vụ công tác thanh tra năm học 2017 - 2018. Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đến dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở; lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác kiểm tra của các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố; hiệu trưởng các trường THCS- THPT, THPT; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở.

Hội nghị tập trung đánh giá công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2016 - 2017, những kết quả đạt được và khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Với nhiệm vụ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động thanh tra giáo dục, trong năm học qua công tác thanh tra của ngành đã đạt một số kết quả đáng khích lệ: Hoạt động thanh tra được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm với những nội dung chính như: Việc thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo; thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường; thực hiện quy định về dạy thêm học thêm, thu chi tài chính; các kỳ thi…Qua thanh tra đã phát hiện những thiếu sót trong công tác quản lí tại các cơ sở giáo dục, các đoàn thanh tra đã tư vấn và chấn chỉnh kịp thời, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ của ngành trong năm học 2016-2017.

Hội nghị đã chia sẻ 04 tham luận của các đơn vị xoay quanh các vấn đề trọng tâm trong việc thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở giáo dục gồm: công tác kiểm tra nội bộ; quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; trình tự  thủ tục tiến hành cuộc kiểm tra hành chính; trình tự thủ tục tiến hành cuộc kiểm tra chuyên ngành của phòng giáo dục và đào tạo. Với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động thanh tra, Đại biểu tham dự Hội nghị đã nêu nhiều ý kiến để cùng thống nhất thực hiện trong năm học 2017-2018.

Kết luận Hội nghị, Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh đánh giá cao tinh thần hội nghị và nhấn mạnh năm học 2017-2018 tiếp tục đổi mới công tác thanh tra kiểm tra theo hướng thanh tra có trọng tâm, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra, xử lý sau thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong đó chú trọng thanh tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, các điều kiện đảm bảo gắn với đổi mới chương trình giáo dục phổ thông như công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên; đạo đức nhà giáo; thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường; thực hiện quy chế chuyên môn; thực hiện quy định về dạy thêm học thêm; tăng cường kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng trong công tác quản lý tài chính, tài sản tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Giao Chánh Thanh tra chủ trì tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định.

Giám đốc Sở lưu ý các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng việc đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trong chương trình chính khóa và ngoại khóa theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục và đào tạo. Giám đốc Sở cũng đề nghị cán bộ thanh tra và lực lượng cộng tác viên thanh tra tích cực nghiên cứu, học hỏi để nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động thanh tra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017 - 2018./.

                                                                                                           Thanh tra

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi