Văn phòng
Hướng dẫn xét tặng danh hiệu “Viên phấn vàng”, “Gia đình nhà giáo tiêu biểu” năm học 2016-2017

Để chuẩn bị việc xét chọn các hình thức khen thưởng cá nhân, gia đình nhà giáo tiêu biểu nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long hướng dẫn Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục xét tặng danh hiệu "Viên phấn vàng", "Gia đình Nhà giáo tiêu biểu" năm học 2016-2017 với các tiêu chuẩn như sau:

Đối với danh hiệu Viên phấn vàng:

- Đã đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, giáo viên giỏi toàn quốc;

- Được đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp đạt loại xuất sắc (năm học 2016-2017);

- Có sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được Hội đồng Khoa học ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh xếp loại B trở lên (một trong ba năm học gần nhất, từ năm học 2014-2015 đến năm học 2016-2017);

- Gia đình đạt "Gia đình Văn hóa" liên tục trong ba năm gần nhất (từ năm 2014 đến năm 2016);

- Không vi phạm về dạy thêm học thêm;

- Có đóng góp tích cực trong lĩnh vực chuyên môn.

Đối với Tổng phụ trách Đội:

- Có thời gian đảm nhận công việc phụ trách Đội từ 3 năm liên tục trở lên, có nhiều thành tích, đóng góp cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi;

- Liên đội trường học nơi giáo viên tổng phụ trách công tác phải đạt danh hiệu liên đội vững mạnh từ cấp huyện trở lên liên tục trong 03 năm;

- Đạt danh hiệu Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh;

- Có sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng do giáo viên tổng phụ trách Đội thực hiện, được Hội đồng Khoa học ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh xếp loại B trở lên (một trong ba năm học gần nhất, từ năm học 2014-2015 đến năm học 2016-2017);

- Gia đình đạt "Gia đình Văn hóa" liên tục trong ba năm gần nhất (từ năm 2014 đến năm 2016).

Đối với Danh hiệu Gia đình Nhà giáo tiêu biểu:

Gia đình được phong tặng "Gia đình nhà giáo tiêu biểu" phải có từ 04 thành viên, 02 thế hệ (bao gồm cha, mẹ và các con kể cả rể và dâu) là cán bộ, giáo viên hiện đang công tác trong ngành giáo dục - đào tạo Vĩnh Long hoặc đã nghỉ hưu, trong đó ít nhất có 02 thành viên là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trở lên hoặc là chiến sĩ thi đua tỉnh (Mỗi gia đình nhà giáo chỉ nhận 1 lần).

Các Phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục bình xét và gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long trước ngày 24/10/2017.

                                                                                                                          P.V.N

CV 1768/SGDĐT-VP v/v xét tặng "Viên phấn vàng". " Gia đình Nhà giáo tiêu biểu" năm học 2017-2018

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi