Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục
Tin về kỳ thi nghề phổ thông khóa ngày 24.9.2017

Ngày 24.9.2017, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức kỳ thi nghề phổ thông dành cho học sinh cấp THCS. Đối tượng dự thi là học sinh đang học lớp 9 của các trường THCS, THCS-THPT trong tỉnh. Đăng ký dự thi có tổng số 9.821 thí sinh của 69 trường trong tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức 24 hội đồng coi thi trong toàn tỉnh với 427 phòng thi. Các hội đồng coi thi đặt tại 21 trường THPT và 3 trường THCS là Lê Quí Đôn, Nguyễn Trường Tộ và Thị trấn Trà Ôn.

Kỳ thi đã diễn ra trong 2 ngày chủ nhật 24.9.2017 và 01.10.2017 (do phần thi thực hành Tin học kéo dài, phải thi tiếp vào chủ nhật 01.10.2017). Số học sinh dự thi là 9.684, tỉ lệ dự thi là 98,60%.

Ngày 25.9.2017, Hội đồng chấm thi tiến hành ngay chấm các bài thi lý thuyết và nhập điểm các kết quả chấm thực hành của những thí sinh đã thi xong phần thực hành.

Ngày 02.10.2017, Sở đã công bố kết quả chấm thi tạm thời đến các trường.

Ngày 06.10.2017, kết thúc kỳ thi nghề THCS và kết quả chấm thi được trình Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và thông báo chính thức cho các trường.

Kết quả chấm có 9.571/9.684 thí sinh dự thi được công nhận đạt yêu cầu để cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông, chiếm tỉ lệ 98,83%. Trong đó, xếp loại Giỏi 6.431 học sinh (67,19%), loại Khá 2.401 học sinh (25,08%). Môn có tỉ lệ đạt yêu cầu 100% là môn Nấu ăn, kế đến là môn Điện với tỉ lệ đạt yêu cầu là 99,7% và môn Tin học có tỉ lệ 98,8% đạt yêu cầu.

 Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ cấp giấy chứng nhận cho các thí sinh đạt yêu cầu để sử dụng vào việc cộng thêm điểm trong tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019./. 

                                                                                            KT-KĐCLGD

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    Trang sau    Trang cuối  

Tin mới đăng

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi