Giáo dục mầm non
Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Viettel Vĩnh Long tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý nhà trường SMAS 3.0 cho các trường Mầm non, Mẫu giáo

 Nhằm thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong quản lý và xây dựng hệ thống dữ liệu toàn ngành, liên thông giữa các bậc học, cấp học, Sở GD-ĐT đã phối hợp với Viettel triển khai sử dụng phần mềm SMAS 3.0 cho các cơ sở giáo dục từ mầm non đến phổ thông.

Từ ngày 19/9 đến ngày 22/9/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Viettel Vĩnh Long tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm SMAS 3.0 online. Tham gia các lớp tập huấn có 280 CBQL-GV-NV thuộc các trường MN, MG trong toàn tỉnh. Lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường MN, MG nắm được nội dung của hệ thống quản lý nhà trường của phần mềm, qua đó cũng nhằm nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảm tải công tác hành chính, đảm bảo việc lưu trữ hồ sơ sổ sách mang tính hệ thống và khoa học./.

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    Trang sau    Trang cuối  

Tin mới đăng

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi